16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De Beemster Compagnie<br />

wenst u een<br />

mooie zomer!<br />

THUIS IN DE BEEMSTER<br />

Carla Bleesing<br />

Samen<br />

naar een persoonlijk afscheid<br />

Met zorg en aandacht,<br />

warm en liefdevol<br />

Oosthuizerweg 26a | 1463 LM Noordbeemster<br />

carla@carlableesing.nl<br />

www.carlableesing.nl<br />

06 3747 9301<br />

Bel bij overlijden<br />

06 1933 6162<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

uitvaartbegeleiding<br />

DE KEYSER - logo optie 1, imagobord<br />

thuis is...<br />

een wijntje tijdens<br />

een goed gesprek<br />

WWW.BEEMSTERDEKEYSER.NL<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 49<br />

Twee nieuwe Wijkagenten<br />

Per 1 juli <strong>2022</strong> zijn er in de Beemster twee nieuwe wijkagenten<br />

werkzaam; Peter Schuurman en Kitty Kruidenier.<br />

Peter en Kitty zijn de afgelopen jaren werkzaam geweest als<br />

wijkagent in Volendam. Ook zijn zij werkzaam geweest in<br />

Monnickendam en Landsmeer. Doordat er in de Beemster veel<br />

woningen gebouwd worden en het inwonersaantal stijgt, groeit<br />

ook het werkaanbod voor een wijkagent. Het stijgende<br />

werkaanbod werd gezien door de teamchefs van de politie<br />

waarop besloten werd te anticiperen op de groei van de Beemster<br />

en in plaats van 1 naar 2 wijkagenten te gaan. Peter en Kitty<br />

volgen Rob Geerlings op die de afgelopen twee jaar wijkagent<br />

Beemster was. Rob gaat als wijkagent naar Purmerend centrum.<br />

Peter; “Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen in de Beemster.<br />

Het is een mooi gebied waar ik als ik eerlijk ben nog niet<br />

zoveel van weet. Maar dat zal snel veranderen hoop ik. Na<br />

zoveel jaar wijkagent in Volendam te zijn geweest is het goed en<br />

verfrissend om weer eens naar een ander gebied te gaan. Ik ben<br />

nieuwsgierig naar de mensen en hoe de Beemster in elkaar zit.<br />

Het lijkt me een uitdaging om er voor alle dorpen te zijn. Middenbeemster<br />

en Zuidoostbeemster trekken al snel de aandacht<br />

doordat er meer mensen wonen. Maar we willen graag dat ook<br />

Noordbeemster en Westbeemster merken er een wijkagent voor<br />

hen is. “ Kitty; “Wijkagent Volendam zal niet te vergelijken zijn<br />

met wijkagent Beemster. Ik ben blij dat ik de overstap naar de<br />

Beemster heb mogen maken. Van een visserijgebied naar een<br />

agrarisch gebied. Van gemeente EdamVolendam naar gemeente<br />

Purmerend. Verandering van bestuur, netwerken, samenwerkingsverbanden<br />

en inwoners. Ik heb er echt zin in en ben nieuwsgierig<br />

naar wat de Beemster allemaal te bieden heeft. Ik hoop op<br />

veel en goede ontmoetingen met Beemsterlingen. Ik ga voor een<br />

veilige Beemster, een veilige Beemster is een mooie Beemster.<br />

Peter en ik willen graag samen met de mensen uit Beemster<br />

dingen bereiken. Samen met elkaar, niet tegen elkaar. “ Peter en<br />

Kitty waren op zoek in de Beemster om op locatie een leuke foto<br />

van hen beiden te maken voor in het blad <strong>Binnendijks</strong>. Toen zij op<br />

de Rijperweg in de Middenbeemster een boer in zijn tractor<br />

zagen rijden vroegen zij hem of hij een foto van hen wilde<br />

maken. Na uitleg waar de foto voor was en waarom zij hem een<br />

stopteken hadden gegeven moest hij lachen en wilde hij graag<br />

even fotograaf zijn. De nieuwe wijkagenten hebben een facebookaccount<br />

aangemaakt voor de Beemster en nodigen u allemaal<br />

uit om dit account te volgen en te liken. Als u op facebook<br />

zoek naar; ‘Politie Beemster ‘ , kunt u ze volgen.<br />

Bijzondere theetuin aan de Westdijk<br />

De familie Nuis, Westdijk 5, heeft een<br />

sfeervolle theetuin met verschillende<br />

boerderijdieren.<br />

De alpaca’s voeren is een onverwachts<br />

genoegen. Met zicht op de Beemsterringdijk<br />

zit je te genieten aan de picknickbanken.<br />

De drie buurmeisjes verkopen hier<br />

naast al jaren heerlijke peertjes e.d. aan de<br />

weg. Een beetje buiten de route voor veel<br />

mensen. Maar de moeite waard (zeker met<br />

kinderen) om een bezoek te brengen.<br />

DANIELLA ERNSTING

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!