16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 35<br />

Bob & Riet Wijngaard-Kemmer<br />

60 jaar getrouwd<br />

Gezelligheid troef in en om de woonboot<br />

van de familie Wijngaard aan de Oostdijk<br />

in Beemster. Het echtpaar leunt over de<br />

onderdeur en wacht ontspannen het<br />

bezoek van burgemeester Don Bijl af.<br />

GOLFBAAN<br />

GOLFCLUB<br />

GOLFSHOP<br />

GOLFSCHOOL<br />

ETEN & DRINKEN<br />

OVERNACHTEN<br />

EVENEMENTEN<br />

KAVEL2.NL<br />

Wij wensen iedereen een<br />

fijne kermisweek!!!<br />

Wij wensen iedereen<br />

een gezellige kermis<br />

aannemersbedrijf<br />

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud<br />

Jisperweg 21 • 1464 NE Westbeemster • 0299 - 720 <strong>27</strong>4 • 06 - 10 530 176<br />

info@aannemersbedrijftimmer.com<br />

BLOEMEN<br />

anders<br />

zichtbaar<br />

PLANTEN<br />

WIJ ZIJN GESLOTEN<br />

VANAF 18 JULI EN<br />

ZETTEN OP<br />

16 AUGUSTUS<br />

DE BLOEMETJES<br />

WEER BUITEN.<br />

MIDDENW EG 171 1462 HJ MIDDENBEEMSTER<br />

T 0299 - 684004 E INFO@RANONKEL.COM<br />

WWW.RANONKEL.COM<br />

Familieleden, waaronder de jongste<br />

aanwinst Noor (achterkleinkind) drentelen<br />

door de boot. Het is dubbel feest want niet<br />

alleen is het 60 jaar geleden dat Riet en<br />

Bob in Amsterdam het ja-woord gaven<br />

maar de volgende dag trouwt hun oudste<br />

kleinkind.<br />

Bob (87 en afkomstig uit Tuindorp-Oostzaan<br />

) heeft zijn Rietje (85 en afkomstig uit<br />

Amsterdam Oost) letterlijk op het water<br />

ontmoet. Hij was een stukje aan het zeilen<br />

en vroeg haar om een stukkie mee te<br />

varen. Uiteindelijk wordt met de verkoop<br />

van de boot en later ook nog een auto<br />

voldoende geld gespaard om een dijkhuisje<br />

te kopen. Tussen Ilpendam en<br />

Purmerend. Later verhuizen ze naar Overleek.<br />

Toen een dochter hen attendeerde op<br />

de woonboot in Zuidoostbeemster, waren<br />

ze direct verknocht aan deze plek. Hier<br />

wonen ze alweer een aantal jaren.<br />

Bob is van huis uit een echte knutselaar.<br />

Heeft als monteur in de autobranche<br />

gewerkt. Hij vindt het heerlijk om aan<br />

motoren te werken. Riet heeft vroeger bij<br />

een Amsterdamse groenteboer gewerkt en<br />

is van huis uit creatief. Hun woning hangt<br />

ook vol met zelfgemaakte schilderijen.<br />

Haar passie ligt ook bij het schrijven. Op<br />

papier met inkt en kroontjespen. Ze is niet<br />

zo heel erg van de moderne sociale media.<br />

Ze hebben aan de oostzijde een prachtig<br />

uitzicht over het water van de ringvaart.<br />

Riet hoopt nog steeds op een strenge<br />

winter zodat er op de vaart geschaatst kan<br />

worden. Aan de andere kant is het<br />

Ontdek de Beemster deze zomer!<br />

Beleef de Beemster op 32 meter hoogte<br />

Klim naar de top van de Keyserkerk, het oudste gebouw van De<br />

Beemster, en geniet vanaf 32 meter van het fantastische uitzicht<br />

over het werelderfgoed Droogmakerij de Beemster met het<br />

prachtige verkavelingspatroon. Openingstijden, locatie en<br />

tickets: t/m 25 september <strong>2022</strong>, iedere zaterdag en zondag van<br />

13.00 tot 17.00 uur; Locatie: Keyserkerk, Middenweg 148,<br />

Middenbeemster. Tickets: reserveren via www.visitbeemster.nl/<br />

reserveren/ of tickets verkrijgbaar bij de Keyserkerk<br />

Het Geheim van de Beemster Molens<br />

Het is natuurlijk historisch waanzinnig hoe UNESCO werelderfgoed<br />

Droogmakerij de Beemster is ontstaan. Maar hoe dit tot stand<br />

gekomen is, is bijna niet meer te zien. De tentoonstelling vertelt het<br />

genieten op het bankje in de tuin met veel<br />

wildbloemen. Om vlinders te lokken.<br />

Burgemeester Don Bijl is in zijn nopjes als<br />

hij een rondleiding krijgt op de boot.<br />

Waarbij veel gesproken wordt over varen.<br />

Want dat is ook zijn grote hobby.<br />

Op 3 juli vieren ze het familiefeest met de<br />

twee kinderen, acht kleinkinderen en 1<br />

achterkleinkind. In de theetuin de Neckermolen.<br />

Ze hebben het goed samen.<br />

GEERT<br />

OP DE FOTO: VIER GENERATIES BIJ ELKAAR.<br />

VERGEZELD DOOR BURGEMEESTER DON BIJL<br />

verhaal over het ontstaan van de Beemster met de belangrijke rol<br />

van de molens. Buiten, met een route door de Beemster, krijg je te<br />

zien waar de molens hebben gestaan en wat daar nu nog van te<br />

zien is. Openingstijden & locatie: t/m oktober <strong>2022</strong>, dinsdag t/m<br />

zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie: Agrarisch Museum<br />

Westerhem, Middenweg 185, Middenbeemster.<br />

Dineren bij Betje<br />

Deze zomer staat het Betje Wolff Museum geheel in het teken<br />

van het ontvangen van gasten in vroeger tijden. Gasten voor<br />

het diner, gasten voor de thee en voor de broodmaaltijd.<br />

Openingstijden & locatie: t/m oktober <strong>2022</strong>, dinsdag t/m<br />

zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie: Betje Wolff Museum,<br />

Middenweg 178, Middenbeemster.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!