16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 9<br />

www.restaurant-1612.nl<br />

LUNCH<br />

LOUNGE<br />

TERRAS<br />

DINER<br />

ZAKELIJK<br />

VERJAARDAG<br />

TROUWEN<br />

“Feestweek weer terug in de oude kern van Middenbeemster”<br />

Stadspartij-Beemster Polder Partij wenst alle inwoners een schitterende<br />

Beemster Feestweek en de vakantiegangers een mooie en veilige zomer!<br />

Met speciale dank aan de inzet van de vele vrijwilligers.<br />

Bestuur en fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij.<br />

www.stadspartijpurmerend.nl<br />

met SV Beemster tegen WBSV. Na een kleine pauze mag ZOB het in de<br />

tweede wedstrijd opnemen tegen SV Beemster. De laatste wedstrijd is<br />

tussen WBSV en ZOB. Ook zullen er deze avond weer penalty’s worden<br />

genomen door de pupillen van SV Beemster, ZOB en WBSV, met daarbij<br />

junioren keepers van de drie Beemster clubs in het doel. De winnaar<br />

ontvangt de felbegeerde penaltybokaal. De prijsuitreiking vindt na<br />

afloop plaats op het IJsbaanterrein. Entree is € 4,00.<br />

De meeste kermisattracties zijn tijdens de Beemster Feestweek<br />

van zondag 24 juli t/m 31 juli van 14.00 uur tot 01.00 uur volop in<br />

beweging!<br />

DAG 3: DINSDAG 26 JULI<br />

STEENWERPEN<br />

Marktpleinen, aanvang 13.00 uur, start 13.30 uur<br />

Op de marktpleinen van Middenbeemster wordt het weer een sportieve<br />

en gezellige middag tijdens het steenwerpen. Meedoen is belangrijker<br />

dan winnen, van alle teams wordt dan ook verwacht dat zij een sportieve<br />

strijd met elkaar aangaan. Vanaf 13.00 uur liggen alle speelvelden<br />

klaar en komen alle deelnemende ploegen, bestaande uit acht personen<br />

plus één schrijver, om zoveel mogelijk punten te scoren. Na afloop wordt<br />

het, tijdens de puntentelling, weer één groot feest. De winnaars worden<br />

na afloop bekend gemaakt bij Café de Oude Munt.<br />

DAG 4: WOENSDAG <strong>27</strong> JULI<br />

*NIEUW* KORTEBAANDRAVERIJ<br />

Tussen de Insulindeweg en de Jisperweg, aanvang 13.00 uur.<br />

Dit jaar is de Kortebaandraverij op de woensdag in de kermis in plaats<br />

van op de laatste donderdag in augustus. Dit jaar hebben we weer<br />

alles op alles gezet om weer een mooie spannende kortebaandraverij<br />

te organiseren. Niet in het centrum van Middenbeemster, maar op een<br />

nieuwe locatie! Naast het autocrossterrein, op de Rijperweg, hebben<br />

we een nóg rechter stuk weten te vinden met nóg meer ruimte. Er<br />

staat een grote feesttent met beeldschermen om de draverij ook vanuit<br />

daar te volgen. Hierdoor kan het u aan niets ontbreken en ziet u<br />

ook de mini draverij voor pony’s voorbij racen.<br />

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren. Wilt u ook<br />

een bijdrage leveren aan dit spektakel? Dan vragen wij u het sponsorformulier,<br />

die u aan het einde van dit programma kunt vinden, in te<br />

vullen en te retourneren. Bijdragen groot of klein wordt op prijs gesteld.<br />

De meeste kermisattracties zijn op woensdag van<br />

14.00 tot 02.00 uur volop in beweging!<br />

DAG 5: DONDERDAG <strong>28</strong> JULI<br />

SKELTERRACE<br />

Rondom de speeltuin bij het stratenblok Vlijthoeve, Aurora en<br />

Belthoeve, aanvang 18.30 uur<br />

Op de eigen trapskelter (of geleend van een vriendje of vriendinnetje)<br />

wordt op deze donderdagavond een parcours afgelegd door de kinderen<br />

uit de Beemster. (leeftijd 3-12 jaar). Het parcours gaat rondom de<br />

natuurspeeltuin bij het stratenblok Vlijthoeve, Aurora en Belthoeve!<br />

Ook dit jaar weer een startronde voor de 3- en 4-jarigen! De 5- en<br />

6-jarigen rijden ook één ronde, 7 jaar en ouder rijden 2 rondes.<br />

De start voor de kleinste deelnemers is om 18.30 uur. Hierna zullen de<br />

opvolgende leeftijdscategorieën aan bod komen. Indien er meer dan 10<br />

opgaven zijn per leeftijdscategorie worden er meerdere manches gereden<br />

van dezelfde leeftijdscategorie wat zorgt voor meerdere nummers<br />

1, 2 en 3 van dezelfde leeftijd. Kom op tijd zodat iedereen op tijd aan de<br />

start kan verschijnen en zorg dat je als coureur dichte schoenen draagt!<br />

Er zijn geen kosten verbonden aan het meedoen aan de skelterrace. Alle<br />

deelnemers ontvangen na afloop een leuke herinnering aan de wedstrijd.<br />

Meedoen? Geef je naam en leeftijd door via<br />

sport@beemstergemeenschap.nl of zorg dat je op de avond zelf 15<br />

minuten voor de start bij de jurywagen aanwezig bent voor de inschrijving.<br />

DAG 6: VRIJDAG 29 JULI<br />

PROVINCIAAL VEEBEOORDELEN<br />

Manege aan de Nekkerweg, aanvang 10.15 uur<br />

Het Provinciaal Veebeoordelen is tijdens de Beemster Feestweek op<br />

vrijdagmorgen weer een schitterend agrarisch evenement. Tien mooie<br />

melkkoeien worden door ongeveer 100 deelnemers, uit heel Noord-<br />

Holland, beoordeeld. Zij kijken onder andere naar de robuustheid, oftewel<br />

het algemene voorkomen. Er wordt ook gekeken hoe de koe loopt.<br />

Een echte Missverkiezing, maar dan met koeien.<br />

En welke deelnemer is volgens de jury de beste in het beoordelen? Dit<br />

jaar zijn er weer twee leeftijdscategorieën: tot 30 jaar en vanaf 30 jaar!<br />

In het ochtendgedeelte, dat om 10.15 uur begint, keurt iedere deelnemer<br />

schriftelijk vijf melkgevende vaarzen en vijf melkgevende koeien.<br />

De tien deelnemers die het beste keuringsrapport hebben dienen 's middags<br />

een mondelinge toelichting te geven over de plaatsing van de<br />

koeien. Een deskundige jury, met o.a. de inspecteur van het Nederland<br />

Rundvee Stamboek, beoordeelt dan wie zich kampioen Veebeoordelen<br />

van Noord-Holland mag noemen.<br />

Het middaggedeelte duurt van 13.00 uur tot 15.00 uur, incl. de prijsuitreiking.<br />

Dit evenement is voor jong en oud en natuurlijk mag de echte<br />

koeienliefhebber zeker niet ontbreken! Toegang is gratis!<br />

STEENWERPEN<br />

Marktplein, aanvang 10.30 uur<br />

Vanochtend rollen de keien weer over het marktplein als de kermisexploitanten,<br />

steenwerpvereniging ’t Mikpunt, de bestuursleden van<br />

Stichting Beemster Gemeenschap en de EHBO gaan steenwerpen. Wie<br />

neemt de beker dit jaar mee naar huis?!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!