16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 59<br />

Oftewel de Ficus Carica, één van de oudste<br />

vruchten (9000 v. Chr.). Zelfs Adam en Eva<br />

hebben er nog gebruik van gemaakt in het<br />

paradijs. Nee mensen, ik ga het niet over<br />

bloemetjes en bijtjes hebben….. Althans<br />

niet op de manier zoals jullie dat geleerd<br />

hebben, een bloemetje wordt door een<br />

bijtje bestoven en wordt daarna een<br />

LEZERSFOTO'S<br />

De vijgenboom<br />

De redactie heeft Harrie IJlst van Ranonkel Arrangeurs gevraagd om van een plant of<br />

bloem iets bijzonders te vertellen. Hieronder zijn bijdrage.<br />

vrucht. Bij de vijg is dat heel bijzonder,<br />

deze maakt eerst een holle peervormige<br />

vrucht (is eigenlijk een uitgegroeide<br />

bloembodem) die aan de binnenwand is<br />

bekleed met mannelijke en vrouwelijke<br />

bloemetjes. Alleen de vijgenwesp weet<br />

hoe hij die moet bevruchten. De vrouwtjeswesp<br />

boort met een lange angel een<br />

gaatje in de onrijpe vrucht en plakt haar<br />

eitjes tegen de binnenwand, die komen na<br />

een paar weken uit, worden larven en<br />

transformeren tot mannelijke en vrouwelijke<br />

vijgwespen. Vrijwel meteen worden<br />

de vrouwtjes bevrucht IN de vrucht en<br />

vluchten dan uit de inmiddels rijpe vrucht.<br />

Ze zetten dan binnen 2 dagen weer<br />

nieuwe eitjes af in een andere onrijpe vijg<br />

en sterven daarna.<br />

Nu blijven er vaak nog wat eitjes, larven of<br />

dode wespen achter in de rijpe vijg terwijl<br />

wij gelokt worden om ‘m te consumeren.<br />

Ach, een knauw meer….<br />

Gelukkig voor de vijgenliefhebbers, die je in<br />

de winkel koopt zijn zelfbestuivers en daar<br />

komt geen wespje meer aan te pas. Koop<br />

ze, snij ze open, bewonder ze en eet ze!<br />

ZOMERGROET, HARRIE IJLST<br />

Een bulderende lach<br />

maar ook een<br />

ontroerende traan...<br />

In onze tuin staat een rode valeriaan en de bloemen van<br />

die plant worden druk bezocht door insecten en vlinders.<br />

Op foto’s een kolibrievlinder met zijn lange roltong en een<br />

bruin zandoogje.<br />

Margriet van der Hulst (mail 24 juni).<br />

... je vindt ze alletwee bij de voorstellingen in Onder de Linden. Cabaret, toneel,<br />

muziektheater, kindervoorstellingen, klassieke muziek die je raakt maar ook<br />

jeugdig rockende bandjes. En dat vlakbij op het Marktplein in Middenbeemster.<br />

Kijk voor het volledige programma op onze<br />

website: www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 150 (Marktplein), Middenbeemster<br />

Dinsdag 26 juni heb ik een foto gemaakt<br />

met mijn drone van een deel van Middenbeemster<br />

tijdens de zonsondergang.<br />

Omdat ik hem zo goed gelukt vond dacht<br />

ik dat het misschien leuk was om deze<br />

met jullie te delen om eventueel in de binnendijks<br />

te plaatsen als er ergens nog<br />

ruimte te vullen is.<br />

Tom de Groot<br />

Buurtvereniging 'Het Land van Westerhem' in Middenbeemster<br />

heeft een buurtBBQ georganiseerd. Deze werd goed bezocht<br />

door de bewoners.<br />

Daniella Ernsting

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!