16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 57<br />

Inzamelpunt en kaarseninzamelactie<br />

voor Oekraïne<br />

Bij Anneke Groen op de Hobredeweg 12 is een algemeen inzamelpunt<br />

voor de Stichting Caritas Ukraine Holland. Deze stichting<br />

zet zich al ruim 30 jaar in voor ondersteuning in dit gebied.<br />

Zij is bereikbaar na 18.00 op telefoonnummer 681902. De<br />

hoofdvestiging is in de Rijp, Volger 12B. Ook daar kunnen materialen<br />

naar toe gebracht worden.<br />

“Dit werk is waardevol voor mij, omdat<br />

ik mijn best kan doen voor iemand”<br />

“Ik zit vol energie als ik weer thuis kom”<br />

“Mijn steentje bijdragen,<br />

al is het maar heel even”<br />

“Dit werk geeft zin en betekenis<br />

aan je eigen leven”<br />

“Prachtige ervaring rijker...”<br />

Zomaar wat quotes van onze vrijwilligers die aangeven hoe bijzonder het werk in<br />

het hospice is. Heb je een luisterend oor, ben je empathisch en zorgzaam én kun<br />

je minimaal vier uur per week een dienst draaien? Kom dan eens langs om kennis<br />

te maken! Een zorgachtergrond is niet nodig; wij verzorgen de introductiecursus.<br />

Voor een vrijblijvend gesprek kun je telefonisch contact opnemen met onze<br />

coördinator: 0299 682 020 of via e-mail: coordinator@hospiceleeghwater.nl<br />

Prins Mauritsstraat 4 • 1462 JJ Middenbeemster • www.hospiceleeghwater.nl<br />

Kaarseninzamelactie<br />

Er worden kaarsen ingezameld voor de schuilkelders van<br />

Oekraïne. Waar geen elektriciteit is en zo een lichtpunt zijn. Dank<br />

aan alle mensen die al gedoneerd hebben. De actie blijft doorgaan.<br />

Ook voor de wederopbouw van het land. Kaarsen kunnen<br />

gebracht worden naar: Anneke Groen Hobredeweg 12; Bij<br />

Moeders Middenweg 176; Buurthuis Zuidoostbeemster.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

(FOTO AANGELEVERD: ANNEKE GROEN BIJ INZAMELPUNT IN DE RIJP)<br />

Kinderboek<br />

‘de Magische zon’<br />

van Astrid Waernes<br />

Na ‘de Magische pas’(2019) heeft Astrid<br />

Waernes uit Zuidoostbeemster recentelijk<br />

haar tweede (kinder) boek uitgebracht: ‘de<br />

Magische zon’. Over twee kinderen (Sofie en<br />

Jasper) die een magisch en spannend avontuur<br />

beleven als ze op een zonnestraal naar<br />

de zon reizen. Een fraai en kleurrijk vormgegeven<br />

boek geschikt voor kinderen vanaf<br />

6 jaar tot ongeveer 11 jaar en hun ouders.<br />

Astrid: “Lezen in of voorlezen uit De Magische zon ondersteunt<br />

kinderen om hun fantasie te ontwikkelen en behouden. Ze<br />

worden als het ware in het verhaal gezogen”. Van haar uitgeverij<br />

heeft ze toestemming om hierna nog vijf boeken in deze reeks te<br />

schrijven. Ze heeft ondertussen ruim 17 jaar ervaring en breed<br />

opgeleid in de psychosociale therapie en in het bezit van het<br />

diploma Counselor, Maatschappelijk Werk- Agoog i.o. en gecertificeerd<br />

in de toegepaste psychologie. Daarnaast werkt ze als<br />

kindercoach en adviseert ze ouders bij de ontwikkeling van<br />

kinderen. Samen met Marcel Poort runt ze ‘Waernes, centrum<br />

voor psychosociale begeleiding, kindercoaching en trainingen’<br />

aan het Venediën in Purmerend.<br />

DAAR IS EEN LAND VAN<br />

BOTER, KAAS EN WIND,<br />

zichzelf begrenzend, binnendijks gelegen.<br />

Ik weet nog, fietsende naar school als kind,<br />

heen of terug, - die wind zat altijd tegen.<br />

Het land is hoekig, met slechts rechte wegen,<br />

een schaakbord, om links, rechts of dóór te gaan.<br />

Pionnen, paarden, lopers kom je er tegen,<br />

tussen twee torens met en zonder haan.<br />

En ieder jaar is daar de kermisweek –<br />

maar niet als toen met houten schommelschuitjes,<br />

zweef en springruiters uit de hele streek.<br />

Tien piek maakten van heel de week één uitje,<br />

met zelfs gerookte paling, vers gekweekt.<br />

En menigeen vond in die week zijn bruidje.<br />

Jan Duin<br />

(over de oude kermisweek)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!