Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

den nye økonomien

slik gjorde erik lys idé til

En lys ide, en god del kunnskap og en lånt iPhone

var alt Erik Storli trengte for å bli rik.

bLe MiLLionær: Erik Storli fikk en lys

idé. Han lanserte lommelyktapp til

iPhone. Så langt har han tjent fire

millioner kroner.

Tekst og foto: MonA EvEnSEn

Bodø: Ideen kom bare. Da Apple

lanserte iPhone 4 i 2010 ble det

nevnt at den ville ha LED­lys

som blitz.

Erik Storli, den gang 19 år,

tenkte som så: at slike lys kan

brukes til mye. Hvorfor ikke

prøve å gjøre noe mer med det?

Som å lage en lommelykt!

Ideen ble til appen ILlumination.

Appen har tjent millioner.

den nYe idéØKonoMien

Velkommen til ideenes økonomi.

Begrepet ble lansert alt på

nitti tallet, av økonomen Paul

Romer.

Økonomisk vekst skjer ved

at folk tar i bruk ressurser og

ommøblerer dem på en måte

som er mer verdifull, mener

Romer. Som ved å ta et innebygd

LED­lys ment som blitz

og gjøre det om til en lommelykt.

Ideenes økonomi skiller seg

fra tradisjonell industriell øko­

nomi på flere måter. De to mest

påfallende forskjellene er for det

første at ressursen er utømmelig.

Ideer er på ingen måte en

knapp ressurs. Det andre

poenget er at ideer bryter den

økonomiske loven om fallende

nytte. Tidspunktet der det ikke

lønner seg å ha gode ideer

kommer rett og slett ikke til å

inntreffe.

Er man vant til å tenke på

allok ering av knappe ressurser

og forholde seg til det sørgelige

faktum at alt har en ende,

og man bør stoppe produksjonen

før dette punktet, er dette

ganske radikale tanker.

gJensKaPes

uten VerdifaLL

Teknologi er viktig for å spre

kunnskap og dele ideer. Fordi

kunnskap og ideer spres fort, og

lett kan reproduseres uten å falle

i verdi, har veksten i utgangspunktet

ingen grenser i klassisk

økonomisk forstand.

Romer sier videre at hver generasjon

har en tendens til å tro at

“alt“ er oppfunnet. Helt til neste

genera sjon finner på noe nytt og/

eller bedre. Vi mennesker undervurderer

konstant vår evne til

nyskapning.

Alle har ideer. Flere og flere

har kompetansen til å gjennomføre

dem. Hvor skal det ende?

Som Romer sier om feltet sitt :

“There is a little corner of the

economics where a sense of

wonder about what is possible

still exists“.

fire MiLLioner inn,

sÅ Langt

Tilbake til Bodø, et lite hjørne i

verden og verdensøkonomien.

Der befant Erik Storli og ideen

hans seg for to år siden.

Hva nå? Mange har gode

ideer. Hvordan klarte han å

gjøre den til virkelighet?

– He he, det var ikke særlig

vanskelig da. Jeg hadde programmert

før, jeg hadde kunnskapen.

Så fikk jeg låne en

Iphone 4 av en kompis, som

hadde kjøpt den i utlandet.

Deretter var det egentlig bare å

16 Finansfokus 2-12

More magazines by this user
Similar magazines