Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

Bankens resultatlønn, som er en del av

bankens avtalefestede lønnssystem, har vært

oppe til diskusjon flere ganger tidligere, uten

å finne gode alternative løsninger.

Diskusjonene kom opp igjen på ny blant

annet med bakgrunn i den kritikken

finansnæringen årlig får som følge av de

negative holdningene som bonussystemer

vekker i opinionen.

Bjørklund Larsen sier at ledelsen og

tillitsvalgte har arbeidet i flere år med å

finne alternative løsninger til den inn arbeidede

resultatlønnen, men det er først nå

partene er kommet til enighet.

KritisKe rØster

Kritikken fra medlemmene har blant annet

gått ut på at avtalen om avvikling av resultatlønn

er gjort med tilbakevirkende kraft.

Lønnsomhet

Produktivitet

Kvalitet

Rekruttering

Du skal jobbe hardt for å finne en bedre investering enn god ergonomi.

Ta kontakt, og la oss overbevise deg!

Kinnarps AS Tlf 67 16 71 00 www.kinnarps.no

Finansfokus har vært i kontakt med en

håndfull medlemmer, men ingen av dem

ønsker å stå fram. Det blir hevdet at

frustrasjonen er stor i enkelte miljøer, men

at uroen har lagt seg etter hvert. – Mitt inntrykk

er at det har begynt å roe seg, når

medlemmene får forklart hva det dreier

seg om, sier en av dem Finansfokus har

vært i kontakt med.

En annen peker på mediefokuset rundt

høye renter og gebyrer til kundene og

resultatlønn til de ansatte. – Mange ansatte

synes denne kritikken er vanskelig å håndtere,

og at banken vil slippe denne negative

omtalen.

Det er også hevdet at det ville bli mange

utmeldinger som et resultat av frustrasjonen.

Så langt har Finansforbundet

registrert en håndfull utmeldinger.

GOD ERGONOMI ER GOD ØKONOMI

Sykefravær

Rehabilitering

Turnover

Driftskostnader

nyheter

nY KoMPensasJon

Bortfall av resultatlønn erstattes med:

• Alle på lønnsregulativet får ett lønnstrinn

opprykk fra 1. januar 2011. Lønnstrinnet

danner grunnlag for feriepenger og er

pensjonsgivende. Dette ekstra lønnstrinnet

gjennom 2011 ble etterbetalt i

februar 2012.

• Onsdag før skjærtorsdag blir fridag.

• Alle får én fridag i romjulen de årene det

er tre eller flere virkedager i romjulen.

• Rammene for lån på ansattevilkår økes til

2,5 millioner kroner.

• Behandlingsforsikring innføres for ansatte

inklusive ektefelle/samboer.

• Alle får tilbud om utvidet helsekontroll.

Dette er administrative ordninger som alle vil

være på plass i løpet av første kvartal i år.

Kinnarps Annonse Finansfokus v2 230x145mm 120130.indd 1 30.01.2012 15:06:47

Finansfokus 2-12 33

More magazines by this user
Similar magazines