PwC Gransking 17. desember 2009 • 1. - Oslo kommune

pub.tv2.no

PwC Gransking 17. desember 2009 • 1. - Oslo kommune

Innhold

r":= r i ,-.{

SAMMENDRAG OG VURDERINGER 1

INNLEDNING 1

Bakgrunn 1

HOVEDFUNN

Styring og kontroll

Valg av og kjøp av tomt 3

Rådgivningstjenester 5

Gebyrer og avgifter 6

Lobbyvirksomhet 6

Reise- og representasjonsutgifter 7

Lønns- og administrasjonskostnader 7

INTRODUKSJON 8

1.1 INNLEDNING 8

1.2 OPPDRAGSBESKRIVELSE 8

1.3 BEGRENSNINGER OG FORBEHOLD 9

1.4 GJENNOMFØRING 9

1.5 METODE 9

1.5.1 Regnskapsundersøkelser 9

1.5.2 Gjennomgang og analyse av e-post 9

1.5.3 Arkivering 10

1.5.4 Intervjuer og kontradiksjon 10

2 RESULTATET AV UNDERSØKELSENE 12

2.1 OVERSIKTER 12

2.2 STYRING OG KONTROLL 13

2.2.1 Roller 14

2.2.2 Sentrale vedtak 15

2.2.3 Fullmakter, instrukser og ansvarsforhold ?r5

2.2.4 Rapportering 77

2.2.5 Budsjettering, regnskap og økonomistyring 79

2.3 VALG AV OG KJØP AV TOMT 33

2.3.1 Valg av tomt 34

2.3.2 Tomtekjøp 35

2.3.3 Selgeme 36

2.3.4 Verdivurdering 36

2.3.5 Betaling av tomt 37

2.3.6 Advokatkontoret Mtnez. de Lecea Abogados-Procuradores 37

2.3.7 Bruksendringstillatelse (DIC) 48

2.3.8 Byggetillatelse 49

2.3.9 Andre forhold vedrørende kjøp av tomt 50

2.4 RADGIVNINGSTJENESTER 51

2.4.1 Advokat Carmen Sanz 52

2.4.2 Axla Consulting 54

More magazines by this user
Similar magazines