Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

sodertalje.se

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

äldramajoritet har påbörjat sitt arbete

fr o m höstterminen 2005. Vi har ett nära

samarbete med Hölö Föräldraförening.

Fritidshem/fritidsklubb

Ålder: 6-9 åringar. Fklass – åk3. Ankaret och

Delfinen för 6-7 åringar. Sjöstjärnan och

Regnbågen för 8-9 åringar Öppet: kl 06:00

-18:00. Skoltid 08:00-13:00.

Ålder: 10-12 åringar. Åk4-ht åk6 Ligger i

Fritidsgården. Öppet: 14:00-17:00

Kontaktuppgifter

Rektor: Liss Ingvar Johansson

Besöksadress: Eriksbergsvägen 9

Postadress: 153 71 Hölö

Telefon: 08-550 238 47

Fax: 08-550 238 56

Telefon expedition: 08-550 238 51

E-post: ingvar.johansson@sodertalje.se

Hemsida: www.holoskolan.sodertalje.se

9. Mölnboskolan

(Mölnbo)

Vision...

Mölnboskolan är en skola som alla

tycker att det är roligt att gå till.

En skola som är fylld av humor,

arbetsglädje och delaktighet.

Skolan med många plus i luften.

En verksamhet som det skapas fler

frågor än svar i.

Den stjärna som lyser starkast på det

pedagogiska himlavalvet.

Så arbetar vi...

Att för eleven finna kunskap om sitt eget

lärande och vilka verktyg och strategier

som passar bäst för densamma är vår ledstjärna.

Ett metodiskt verktyg för detta är

det som vi kallar för Eleven Bok, vilken

också fungerar som en portfolio modell.

Att skapa en optimal lärande miljö är

en ständigt pågående process i vilken trivsel

i lokaler och kontinuitet i grupptrygghet

och vuxenrelationer ligger som bas.

Att personalen mår bra och i och

med detta är goda förebilder i vår strävan

att skapa en positiv framtidstro för

varje elev.

Att ständigt arbeta med vår gemensamma

värdegrund, tolerans och rätten

att vara annorlunda.

Elev- och föräldrainflytande

På Mölnboskolan utvecklas elevernas

medinflytande i samråd med föräldrar och

personal utifrån intentionerna i nationella,

kommunala och lokala styrdokument.

Vi har valt att arbeta med elevinflytande

utifrån fyra perspektiv: Det

pedagogiska, demokratiska, miljön och

värdegrunden.

Genom att ge information till föräldrar

om skolans uppdrag och hur vi

förhåller oss till detta så skapas stort

utrymme för tankeutbyte, inflytande och

påverkan genom vårt aktiva föräldraråd,

Bollplanket.

Organisation...

Vi har för året sju grupper av skolelever åk

F-6, med utbildad personal i alla grupper.

Det finns fyra fritidsavdelningar med

klubbverksamhet.

En rektor finns för hela verksamheten.

Personalen kan tillsammans med

eleverna välja och påverka innehållet

under arbetsdagen. Många olika arbetssätt

prövas som stimulerar lärandet.

Mölnboskolans enhet är en verksamhet

där personalen är välutbildad och i

vilken barnen möter många vuxna som

använder sin professionella yrkeskunskap

i sitt rätta sammanhang.

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidshem för 6-9 år , Fritidsklubb för 10-12

år Öppettider 06.00-17.30

Kontaktuppgifter...

Rektor: Lena Adelly-Greek

Telefon: 08 550 23899

Exp: 08 550 23804

Fax: 08 550 23500

E-post: lena.greek@sodertalje.se

Hemsida: www.molnboskolan.sodertalje.se

Besöksadress: Skolvägen 13, 150 21 Mölnbo

10. Oxbacksskolan

Vision

Oxbacksskolan – Skolan i centrum – Möjligheternas

skola. På vår skola ska alla kunna

lyckas och känna stolthet över sitt arbete.

Så arbetar vi

Vi vill ge eleverna en pedagogisk och

individanpassad undervisning som upplevs

meningsfull och som stärker varje elevs

självkänsla samt väcker nyfikenhet att vilja

lära. Vi vill ge barnen en trygg heldagsomsorg.

Oxbacksskolans profil är kultur och vi

vill ge eleverna möjlighet att själva uttrycka

sig konstnärligt och skapande i musik, dans

och konsthantverk. De yngre eleverna spelar

flöjt och skolan har två körer. Vi satsar

också på IT. Alla klasser har datorer och vi

har ett mediatek med datorarbetsplatser.

Elev- och föräldrainflytande

Oxbacksskolan har lokal skolstyrelse

med föräldramajoritet. Vi vill ge eleverna

möjlighet att påverka sin skola och ha

inflytande i undervisningen genom bland

annat klassråd och ett aktivt elevråd som

leds av skolledningen.

Organisation

Förskoleklass – åk 6 med 340 elever i 13

klasser och 1 förskoleklass.

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidshemmet för 6–9 år och fritidsklubben

för 10–12 år är integrerade i Oxbacksskolan.

På skolgården finns gott om utrymme för olika

utomhusaktiviteter. Kultur- och miljöinriktat

arbete bedrivs.

Kontaktuppgifter

Rektor: Sonja Norman

Bitr rektor: Lena Wall

Besöksadress: Bellevuegatan 6–8

Telefon rektor: 08-550 210 74

Telefon expedition/bitr rektor: 08-550 213 77

Fax: 08-550 216 86

E-post: sonja.norman@sodertalje.se

Hemsida: www.sodertalje.se/oxbackskolan

Val av grundskola 2007/2008 19

More magazines by this user
Similar magazines