Media och arkiv - Visa filer

content.foreningshuset.se
  • No tags were found...

Media och arkiv - Visa filer

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2009: I5. Media och arkivDaniel Sjö'bergMikael PedersenARTIKLAR6. Förändringens dilemma26. Kulturarv i faraStaffan SmedbergÖVERSIRTER46. Parallella provenienser?RAPPORTERLeifGidtöJ 49· D igitalisering som infrastrukturMats Höglund & Clas Tallin 57· Nationalutgåva av de äldre geometriska kartornaLinda Holmås 6 I . Om det utvidete arkivbegrepMartin Ståhl 67. Intryck från en arkivvetenskaplig konferens i TysklandRECENSIONERMarjo Rita Valtonen 70. D esign for RecordkeepingPekka R enttonen 73· Records Professionals meet Digital ConsumersTor Weidling 76. När sundet blev gräns - Roskildefreden 350 årStaffan Smedberg Bo. Arkiv från filosofisk utgångspunktRenataArovelius 82. Universitets- och högskolearkivHåkan Lö'vblad 86. Bevarandeaspekter för ABMLars Lundqvist 89. Författaren som riksarkivarieLouise Cedervall Lindström 9 I . Kulturpolitik- analys, förnyelse och arkitekturLars Lundqvist 95 · Källutgåva av penitentiariematerialetStefan Lindström 97. U n der falsk flaggStaffan Smedberg Ioo. Gotländsk historiekrönikaIOI. NOTISERI02 . ATT LÄMNA BIDRAG TILLTIDSKRIFTENI04. MEDVERKANDE I D ETTA NUMMEROmslagsbild: Gamla Uppsala kyrkby i Vaksala härad, Uppland.Lantmäteristyrelsens arkiv, VolymA5 folio:78-79. (Bilden är skannad inom projektet Nationalutgåva av de äldregeometriska kartorna. Omslagsbilden återger en detalj av den bilden.)

More magazines by this user
Similar magazines