Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

3.4 Další orgány SU dle vnitřních předpisů3.4.1 Rektor, prorektoři, kvestorRektorProf. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.ProrektořiDoc. RNDr. František Koliba, CSc. (statutární zástupce rektora, prorektor pro vědua zahraniční styky)Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (prorektor pro studijní a sociální záležitosti)Prof. Ing. František Němec, PhD. (prorektor pro rozvoj)KvestorIng. Jaroslav Kania3.4.2 Orgány FPF3.4.2.1 Vědecká radaPředsedaProf. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.TajemniceDoc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.Interní členovéProf. PhDr. Vladimír Birgus, CSc.Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.Prof. RNDr. Ivan Hubač, PhD., DrSc.Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.Prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc.Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.Doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.Externí členovéProf. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc.Doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc. (Ostravská univerzita, Ostrava)Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. (Univerzita Hradec Králové)Prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (AV ČR, Praha)Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc)Výroční zpráva o činnosti za rok 20053.4.2.2 Akademický senátPředsedaIng. Jiří Šťastný (do 5.12.2005)MístopředsedovéPhDr. Libor Martinek, Ph.D. (od 6.12.2005 pověřen řízením Akademického senátu)Martin SovákZaměstnanecká komoraProf. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.PhDr. Jiří Sedláček (od 23.3.2005))15(

More magazines by this user
Similar magazines