Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Výroční zpráva o činnosti za rok 20056.1.3 Knihovna MÚ 386.2 Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet-intranet) 396.2.1 FPF 396.2.2 OPF 396.2.3 Knihovna MÚ 396.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb 406.3.1 FPF 406.3.2 OPF 406.3.3 MÚ 406.4 Elektronické služby pro SU 406.4.1 FPF 406.4.2 OPF 406.4.3 MÚ 406.5 Vzdělávání a výchova uživatelů 416.5.1 FPF 416.5.2 OPF 416.5.3 MÚ 416.6 Pracovníci – kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání 416.7 Další aktivity, různé (přechod na nový automatizovanýknihovnicko-informační systém, grantová činnost apod.) 426.7.1 FPF 426.7.1.1 Rakouská knihovna 426.7.1.2 Německá knihovna 436.7.2 MÚ 437. Výzkum 447.1 Oblasti výzkumu, na které se SU zaměřuje 447.2 Zaměření výzkumných záměrů na SU 457.3 Významná spolupráce SU ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR 457.3.1 FPF 457.3.2 OPF 457.3.3 MÚ 457.4 Významná mezinárodní spolupráce SU ve výzkumu a vývoji 467.4.1 Mezinárodní projekty řešené v roce 2005 na SU 467.4.2 Smlouvy o spolupráci se zahraničními partnery 467.4.3 Seznam partnerských zahraničních institucí 477.5 Významné projekty výzkumu a vývoje podporovanéz účelových prostředků státního rozpočtu, kterých se účastní SU 487.6 Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu na SU 497.6.1 FPF 497.6.2 OPF 497.6.3 MÚ 507.6.4 Zapojení vysoké školy do řešení výzkumných záměrů 507.7 Interní grantový systém SU 517.7.1 FPF 517.7.2 OPF 527.7.3 MÚ 528. Pracovníci SU 538.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků SU 538.2 Celkový a přepočtený počet akademických i dalších (neakad.) pracovníků SU 538.3 Počet interních a externích akademických pracovníků SU, trendy 53)5(

More magazines by this user
Similar magazines