Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Výroční zpráva o činnosti za rok 200512.2.2 Celouniverzitní akce a události 9812.2.3 Aktivity studentů 9812.2.4 Evropská asociace univerzit (EUA) 9912.2.5 Konference rektorů slezských univerzit 9912.2.6 Kulturní akce 9912.2.7 Ediční činnost 10012.2.7.1 Rektorát 10012.2.7.2 Asociace studentů a přátel SU 10212.2.7.3 FPF 10212.2.7.4 OPF 10312.2.7.5 MÚ 10513. Péče o studenty 10613.1 Změny v ubytování v souvislosti se změnou financování 10613.1.1 FPF a MÚ 10613.1.2 OPF 10713.2 Ubytovací zařízení SU 10713.2.1 FPF a MÚ 10713.2.2 OPF 10913.3 Poskytovaná stipendia 10913.4 Informační a poradenské služby 11013.4.1 FPF a MÚ 11013.4.2 OPF 11013.5 Tělovýchovná a sportovní činnost studentů 11013.5.1 FPF 11013.5.2 OPF 11113.6 Další aktivity SU 11213.6.1 SU 11213.6.2 FPF 11213.6.3 OPF 11214. ROZVOJ SU 11314.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku 11314.2 Další investiční aktivity SU 11314.3 Obnova a údržba objektů SU 11414.3.1 Dokončené a finančně uzavřené akce 11414.3.2 Rozpracované akce 11614.4 Zapojení SU v programech Fondu rozvoje vysokých škol 11714.5 Zapojení SU v Rozvojových programech pro veřejné vysoké školy na rok 2005 11814.6 Čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU 11815. Činnost SU, legislativa v roce 2005 11915.1 Činnost Správní rady SU 11915.1.1 Jednání správní rady 11915.2 Legislativa 11615.2.1 Změny a doplnění vnitřních předpisů 12115.2.2 Směrnice rektora 12115.2.3 Rozhodnutí rektora 12115.2.4 Příkazy rektora 12115.2.5 Směrnice kvestora 12115.2.6 Pokyny rektora 12215.2.7 Pokyny kvestora 12216. Závěr 123)7(

More magazines by this user
Similar magazines