Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě4.8.5.3 OPFKód skupiny Studenti ve studijním programu CelkemSkupiny oborůkmen. oborů bak. mag. mag.navazující dokt. studentispolečenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71-74 13 - - - 13ekonomie 62 91 89 10 - 190Celkem 104 89 10 - 2034.8.5.4 SU a MÚKód skupiny Studenti ve studijním programu CelkemSkupiny oborůkmen. oborů bak. mag. mag.navazující dokt. studentipřírodní vědy a nauky 11 až 18 1 - - 2 3Celkem 1 - - 2 3Strukturu zahraničních studentů podle státního občanství v členění na bakalářské, magisterskéa doktorské studijní programy nám charakterizuje následující tabulka. Největší zastoupenímají studenti ze Slovenska, následují polští studenti a studenti zemí bývalého Sovětskéhosvazu. Zastoupení dalších zemí je minimální.Studenti ve studijním programuStátní občanstvíCelkembak. mag. mag.studentinavazující dokt.Běloruská republika 2 - 3 - 5Bolívarovská republika Venezuela - 1 - - 1Bulharsko 1 1 - - 2Chorvatská republika 1 - - - 1Italská republika 1 - - - 1Polská republika 40 - 5 - 45Ruská federace 4 - 1 1 6Slovenská republika 114 94 7 2 217Spojené království Velké Británie a Severního Irska 1 - - - 1Spolková republika Německo - - 1 - 1UkrajinaCelkem4.9 Počty absolventů bakalářských, magisterských a doktorskýchstudijních programů včetně zahraničních studentů4.9.1 SU celkemKód skupiny Absolventi ve studijním programu CelkemSkupiny oborůkmen. oborů bak. mag. mag.navazující dokt. absolventipřírodní vědy a nauky 11 až 18 33 18 10 4 65společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71-74 160 33 7 3 203ekonomie 62 95 178 44 - 317pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 - 45 - - 45vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 38 - 15 - 53Celkem 326 274 76 7 683)30(

More magazines by this user
Similar magazines