Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

detvirtuellegalleri.dk

Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

argumenterer ikke for, hvorfor han foretager den. Derfor har vi gjort os nedenstående

overvejelser om stavetilegnelsen i et andetsprogsperspektiv.

Stavning er integreret i modersmålet, men alligevel er stavning som et nyt sprog, der skal læres,

hvorfor der er mange lighedspunkter med andetsprogstilegnelse. Der er mange niveauer i

tilegnelsesprocessen, og en helt bestemt kode skal tilegnes. Når det gælder stavetilegnelsen, er

det første gang eleverne skal lære at forstå en sådan kode. Vi vælger derfor, at betragte

stavetilegnelse på niveau med andetsprogstilegnelse, da stavning, hvis betragtet som andetsprog,

er et sprog, som læres i tillæg til førstesproget (Bjerre og Ladegaard, 2007: 11). Andetsproget

karakteriseres bl.a. ved, at den lærende har et umiddelbart behov for at lære sproget og tillige

møder det udenfor skolesammenhænge. Sprogtilegnelse er en kompleks størrelse uden nemme

forklaringer, og ingen har givet det endelige svar på, hvordan mennesket udvikler et sprog. Vi

konkluderer dog på baggrund af ovenstående gennemgang af sprogsyn, sprogtilegnelsessyn og

sprogtilegnelsesteorier, at sprogvidenskaben kan bidrage til at belyse samt øge forståelsen af

stavningens kompleksitet. Disse teorier må dog ikke tages som vedtagne sandheder, men skal

ses som forskellige forklaringsmodeller for, hvordan og hvorfor sprog tilegnes.

Andetsprogstilegnelse har desuden den positive vinkel, at den inddrager en lang række

elementer, som ud over sproget vedrører psykologiske, sociale, og kulturelle faktorer plus

faktorer som køn, alder og intelligens. Hvilket er faktorer, som vi ligeledes anerkender, har

indflydelse på stavetilegnelse, der ikke foregår i et vakuum.

(MB)

20

More magazines by this user
Similar magazines