Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

detvirtuellegalleri.dk

Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

(MB og DM)

5.2 Motiverede læringsøjeblikke

Begrebet teachable moments er et begreb, som Krashen anvender i sin teori om naturlig

læringstilgang. En metode til undervisning i den uformelle og begivenhedsbestemte naturlig

læringstilgang er ifølge Krashen ”to capitalize on a teachable moment.” Hermed menes udnyttelse af

de øjeblikke, hvor eleven bliver opmærksom på mangler i sin egen viden og dermed er åben for

undervisning, der bygger på meningsfulde og autentiske kontekster. Denne undervisning står i

modsætning til en eksplicit og systematisk undervisning i fx de grammatiske strukturer

(Graham, 2000:1).

I vores arbejde med kvalificeringen af begrebet teachable moments vælger vi at oversætte

begrebet til motiverede læringsøjeblikke. Oxford English Dictionary definerer teachable som: “Capable

of being taught (as a person)” (www.oed.com). Moments oversættes til øjeblikke, da der er tale om

en kort og forbigående periode. Tilføjelsen af adjektivet motiverede, tydeliggør Krashens

anvendelse af begrebet, idet der er indeholdt en personlig motivation hos eleven. Det

formodes, at eleven også lærer i andre undervisningssammenhænge, hvorfor vi introducerer

begrebet generel læringsparathed, som muliggør en yderligere præcisering af de motiverede

læringsøjeblikke. Den generelle læringsparathed er både fælles og individuel, hvorimod de

motiverede læringsøjeblikke opstår i individet og ikke skabes af lærens intention. De motiverede

læringsøjeblikke kan opstå i alle sammenhænge: I en kontekst, som association eller på

baggrund af indhold i undervisningen; modsat den generelle læringsparathed som er knyttet til

skolesammenhænge, hvor der er et indhold og en bestemt intention med indholdet. Den

generelle læringsparathed er endvidere betinget af, at eleverne er fysiske og psykiske

undervisningsparate, hvilket vil sige, at de er mætte og udhvilede og er emotionelt til stede. De

motiverede læringsøjeblikke fordrer ikke nødvendigvis, at eleverne er generelt læringsparate,

men kan muligvis føre til en tilstand af generel læringsparathed. De motiverede læringsøjeblikke

opstår i nuet, heroverfor foregår den generelle læringsparathed gennem en længere og

sammenhængende periode – fx en undervisningsblok på halvanden time.

(MB og DM)

23

More magazines by this user
Similar magazines