Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

paragrafblad.dk

Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

Stud. Jur.

GFK har et team af juridiske student er,

som bistår vore advokater og fuldmægtige.

Vi lægger vægt , at

studenterne har relevant og menings -

fyldt arbejde. Arbejdstiderne tilpasses

den enkelte, og der tages hensyn

til eksamenslæsning. Har du gode

faglige kvali kationer og masser af

energi, så send os en ansøgning.

Sommerfuldmægtig

GFK har hver sommer et antal studerende

ansat med henblik i en 6

ugers periode at afprøve jobbet som

advokatfuldmægtig. Du skal være

ca. et år fra kandidat eksamen og

have gode karakterer for at blive

ansat. Vore dygtige jurister vil følge

dig gennem forløbet og sørge for et

lærerigt ophold. Er du interesseret i

ansættelse som sommerfuldmægtig,

så send os din ansøgning.

www.gfklaw.dk

GFK er et af landets største

advokat rmaer med afdelinger

i København og Århus.

Vi er en moderne og dynamisk

virksomhed med en

meget international pro l,

som er en styrke såvel i

rådgivningen af rmaets

klienter som i uddannelsen

af vore jurister.

Du kan læse mere om

sommerfuldmægtige,

stud.jur.-jobbet og GFK’s

fuldmægtiguddannelse

www.gfklaw.dk

Alle ansøgninger skal

sendes til job@gfklaw.dk

Paragraf:

Aarhus Universitet

Bartholins Allé, bygn.1340

8000 Århus C.

Tlf.: 89421455

E-mail: deadline@paragrafblad.dk

Web: www.paragrafblad.dk

Redaktion:

Mai Buch, red.

Kim Højmark, IT-red.

Thea Bytofte, sekretær

Jeff Jørgensen

Morten Stakroge

Ane Clausen

Lena Malmberg

Rasmus Grønborg

Christian Pedersen

Anders W. Jacobsen

Mette F. Kristiansen

Trine Ji Holmgaard

Marie Pedersen

Jakob Møldrup-Lakjer

Line Jacobsen

Andrea Banasik Ramsgaard

Marie-Louise Christensen

Mette Aaberg

Kamilla Lyhr

Tobias Grotkjær Nielsen

Søren Møller Rasmussen

Anne-Kathrine Salversen

Christoffer Nepper

Layout: Kim Højmark, Mai Buch,

Morten Stakroge

Fotos: Kim Højmark

Distribution: Thea Bytofte, m.fl.

Annonce: Mai Buch

Internet: Kim Højmark

Oplag: 2100 eksemplarer

Tryk: Zeuner Grafisk

Udgiver: Jurrådet

Paragraf udkommer 8 gange om året.

Bladet er åbent for alle typer indlæg fra

studerende, lærere og TAP’ere.

Materiale til Paragraf kan indleveres alle

hverdage Juridisk Ekspeditionskontor i

bygn. 1340 eller sendes til redaktionens emailadresse,

deadline@paragrafblad.dk

Holdninger, stavefejl samt evt. utilregnelighed

eller begavelse, der måtte fremkomme

i signerede indlæg deles ikke nødvendigvis

af redaktionen.

Bladet er ansvarlig efter Medieansvarsloven.

Paragraf takker Studienævnet og Jurrådets

Fond for støtte til den fortsatte

drift af bladet.

Mai Buch er alene ansvarlig for indholdet

af Paragraf-siderne

Forside: Jaguaren jura

Foto: Kim Højmark

PARAGRAF

w w w . p a r a g r a f b l a d . d k

- I n t e t o v e r, i n t e t v e d s i d e n a f !

Her kan du læse om:

KUK: Alternativ jura ........................................................... 5

Månedens portræt: Malene Lei Raben .............................. 6

Houston - we´ve had a problem! ....................................... 10

Jura? Er det ikke lidt kedeligt?.......................................... 13

Den Juridiske Stafet: Mette Klingsten .............................. 14

Jurist i forsvaret ................................................................. 17

Stolthed og fordom....................... ..................................... 21

JUS-siderne.......................................................................... .23

Kim kom forbi: Jens Hartig Danielsen.............................. 32

Guide til Juridisk Ekspeditionskontor .............................. 34

Paragrafrytteren.................................................................. 36

Paragrafs brevkasse .......................................................... 37

“Drabssager - Det er der puls i!”....................................... 38

Er det LETT i Kolding? ....................................................... 40

Bibliotekets Jeanne D´Arc ................................................. 44

En sur gammel mand: Analkløe?.......................................50

Næste deadline:

Onsdag d. 16. april kl.14.

3

More magazines by this user
Similar magazines