Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

3. marts 1939

Bestyrelsen vil søge at få oprettet legeplads

med sandkasse og vipper og vil evt. holde en

fest til fordel for formålet. Vil ansøge sogneråd

og idrætsforening om et beløb som

vederlag for boldpladsens afbenyttelse.

23. marts 1939

Vil bortlodde en bil og et par andre gevinster

til fordel for anlægget.

22. maj 1939

Udvalget har købt en Hillmann hos N.

Andersen, Hjørring. Der sælges lodsedler.

21. juli 1939

Fest i anlægget den 30., når bilen skal udtrækkes.

Der medvirker folkedansere, stepdansere,

harmonikavirtuos samt forskellige

boder.

30. juli 1939

Smukkeste sommervejr. Folk mødte op i

stort tal. Vinder af bilen: stationsforstander

Jensen, Hirtshals.

13. oktober 1939

Kresten Nielsen skal opkræve kontingent

for 10 kr. + 25 øre for hvert nyt medlem.

31. oktober 1939

Lærer Bo advarer mod visse redskaber på

legepladsen.

6. december 1939

Der bevilges 20 kr. til syklubben til hjælp til

juleuddelingen. Foreningen vil gå sammen

med Spareforeningen om juletræsfest.

3. juli 1940

Der arbejdes på at få idrætsforeningen til at

betale et beløb for afbenyttelse af boldbanen.

Cykeludflugt ud i det blå. Madkurve

medbringes.

30

30. oktober 1940

Forslag om, at nogle gadelygter afskærmes,

så borgerne har lidt lys at færdes i under

mørklægningen.

19. november 1940

Sognerådet lover at få by- og vejskilte fornyet.

16. december 1940

Ca. 30 nye medlemmer i forbindelse med en

”Gammeldags Aften”. Forslag om at få sognerådet

til at udstykke jord i haveparceller til

udlejning.

30. januar 1941

Der foreligger tegninger og overslag til vipper,

gynger og sandkasser, men da hele

materialet er af træ, mener man ikke, det er

solidt nok. I stedet vil man fremskaffe jernbjælker

og evt. et par gamle lastvognschassier.

11. februar 1941

De af byens håndværkere, der er medlem af

foreningen, giver tilbud på arbejdet med

legepladsen.

Man vil afholde en foredragsaften med Kaj

Munk som taler.

26. marts 1941.

Der kommer afslag fra Kaj Munk. Agerbæk

Iversen taler for oprettelse af en tennis- eller

badmintonbane. Erling Nielsen ønsker bibliotek

i den stue i forsamlingshuset, der står

til formålet.

Formanden, barber Hjulskov, ønsker, at foreningen

anskaffer egen fane. Han mener, at

beløbet kan skaffes ved en bortlodning, da

man vel ikke turde håbe på, at medlemmernes

damer ville skænke foreningen en fane,

som man jo ellers gør mange steder.

12. juni 1941

Tilbud på legeredskaber til legepladsen på

1400 kr. Bestyrelsen mener ikke, at man kan

Similar magazines