ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

EXIT STRATEGI

Det er Sealand Capitals forventning, at porteføljesel-

skaberne skal bringes til exit 3-5 år efter, at investe-

ringen er foretaget. Der ses flere muligheder for indi-

viduelle exits for porteføljeselskaberne:

18

100% frasalg til virksomhedsopkøber

Delvist salg til evt. ventureselskab

Management buy-out

Børsnotering

Efter en exit er det målsætningen, at 50% af prove-

nuet udloddes som udbytte, mens den resterende del

reinvesteres i nye virksomheder.

More magazines by this user
Similar magazines