ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

TILBUDSBLANKET

Undertegnede investor fremsætter hermed tilbud til Sealand Capital A/S om køb af

_____ x 889 aktier a nominelt DKK25 i Sealand Capital A/S til kurs DKK450 per aktie.

Mit tilbud indebærer, at jeg senest tre bankdage efter modtagelsen via e-mail eller på anden måde af

Sealand Capitals A/S accept af mit tilbud overfører DKK ____________ (beregnes som _____ x 889 x DKK450) på

Sealand Capitals A/S konto i Jyske Bank:

Registreringsnummer: 5050

Kontonummer: 1443688

Alle aktier noteres i Sealand Capital A/S aktiebog.

________ /________ / 2009

_________________________________________________________

Tilbudsgivers underskrift

DISCLAIMER

Vilkårene i dette prospekt skal alene betragtes som indikative. Der

gøres opmærksom på, at nærværende prospekt ikke er udtømmende,

men ment som inspiration og et overblik til potentielle investorer

i Sealand Capital A/S. Den endelige tegning i Sealand Capital A/S

foregår udelukkende på baggrund af tegningsaftale og vedtægter.

Prospektet indeholder udtalelser om fremtiden, herunder om målsætning,

strategi og markedsudvikling. Disse udtalelser er generelt

baseret på ledelsens forventninger og er forbundet med en række

risici og usikkerheder, som ligger udenfor bestyrelsens og Sealand

Capital A/S kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt

andre faktorer vil højst sandsynligt medføre, at de faktiske resultater

vil afvige fra de resultater, der er forudsat i prospektet. Nærværende

prospekt er udarbejdet af Sealand Capital A/S og udtaler sig

om forhold pr. 15. august 2009. Materialet er udarbejdet i god tro,

og der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder

rent faktisk indtræder. Der henvises til afsnittet om Risikofaktorer

for en gennemgang af relevante risici ved investering i Sealand

Capital A/S. Alle, der kommer i besiddelse af prospektet, opfordres

til selv at undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold

samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse

med køb eller tegning af de nye aktier. Sealand Capital A/S

fremsætter ikke herved nogen erklæringer eller garantier med hensyn

til nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af oplysningerne

eller forventningerne indeholdt i dette materiale. Vi opfordrer

alle investorer til at rådføre sig med egne rådgivere med

hen blik på en nøje gennemgang af det udleverede salgsmateriale,

før endelig beslutning om tegning tages. Prospektet er grundet minimumstegningen

på DKK400.050 ikke omfattet af prospektbekendtgørelsen.

More magazines by this user
Similar magazines