ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

SEALAND CAPITAL INVESTERER I

DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER

Når man ser på nogle af Danmarks største virksomhe-

der som Vestas eller Novo Nordisk, er der ikke mange

som erindrer, at disse virksomheder ikke blev startet

med et mål om at blive den største vindmølle eller

biotekvirksomhed i Danmark.

Stifterne af disse virksomheder havde ikke skyggen af

idé om, at netop deres virksomhed mange år senere

ville udvikle sig til at blive nogle af Danmarks mest

prominente virksomheder.

Vestas producerede den første vindmølle i 1979 og

havde ca. 60 ansatte. Få kunne dengang forudse, at

Vestas i 2009 ville have 20.000 ansatte og en børsværdi

på over DKK76 milliarder (7. august 2009).

I det hele taget er der ikke ret mange virksomheder, som

vi alle sammen kender som succesfulde, der er startet

med den bevidste strategi at blive verdens største.

I stedet er disse virksomheder startet i en garage med

en stærk vision og et stort potentiale.

Gode internationale eksempler er Microsoft og Goog-

le, mens vi i Danmark har set den samme udvikling i

virksomheder som Skype og Telmore.

En lang række mindre danske virksomheder indehol-

der et stort vækstpotentiale, som i dag desværre ikke

realiseres på grund af manglende forudsætninger hos

stifteren eller mangel på adgang til kapital. Et antal af

disse potentielle vækstvirksomheder kan udvikles til

at blive særdeles værdifulde ved, at de tilføres ledelsesmæssige

ressourcer, kapital og styring. Denne opgave

løser Sealand Capital.

HVAD ER SÅ

FREMTIDENS GODE INVESTERING?

Hvert årti har specielle investeringsepoker. Vi er netop

gået ud af en epoke, hvor især ejendomsinvesteringer

for nogle har været særdeles profitable. De der opnåede

et højt afkast er dem, som forudså mulighederne

tidligt og realiserede, inden finanskrisen startede. De

der ikke gjorde, mistede i mange tilfælde deres formue.

Det nytter som bekendt ikke at ”hoppe på bølgen”

til sidst.

“Never waste a good crisis,” udtalte den amerikanske

udenrigsminister Hillary Clinton for nylig. Pointen er,

at finanskrisen er en udfordring for os alle, men samtidig

danner den grundlaget for, at der kan skabes nye

vækstvirksomheder – specielt i et land som Danmark.

At få nye idéer, som kan skabe nye forretningsmæssige

muligheder, er en vigtig aktivitet i alle virksomheder,

og her spiller vækstvirksomheder en afgørende rolle.

Vækstvirksomhederne skaber innovation ved at udvikle

nye produkter, produktionsmetoder og teknologier og

udfordre eksisterende virksomheder. Når man ser på

evnen til at skabe arbejdspladser, øge omsætningen og

sætte gang i eksporten, så ligger venturefinansierede

vækstvirksomheder i det absolutte førerfelt.

Vækstfondens analyse ”Venturekapital skaber vækst”

viser, at venturefinansierede vækstvirksomheder bi-

5

More magazines by this user
Similar magazines