KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

2009Merete Bech Rasmussen er indskrevet som ph.d.-stipendiat på 4+4 ordningen for perioden 1.februar 2009 – 31. januar 2013.Henrik Seeberg er indskrevet som ph.d.-stipendiat på 4+4 ordningen for perioden 1. februar2009 – 31. januar 2013.Nye specialer• Bloch, Dina, Universiteter i udvikling – en analyse af udviklingstendenser og kvalitetsopfattelseri den danske universitetssektor.• Borchmann, Casper H. (i samarbejde med Anders Hyldig), Amerikansk exceptionalisme efter 11.september: En socialkonstruktivistisk analyse af krigen mod terror.• Enevoldsen, Kasper Popp, International normativ struktur.• Glavind, Johanne, Attacking Strangers: International Society and the Legitimate Use of Force asSelf-Defence.• Ha, Hong Quang, Vi skal bekæmpe demokratiblindheden … Medborgerskabsuddannelse I dendanske folkeskole som en politisk løsning på samfundsmæssige udfordringer.• Hyldig, Anders, (i samarbejde med Casper H. Borchmann), Amerikansk exceptionalisme efter11. september: En socialkonstruktivistisk analyse af krigen mod terror.• Højfeldt, Thomas, Uddannelsesskillelinjen i et komparativt perspektiv.• Jensen, Anna Grethe, Om humlebien der fløj – eller om sammenlægninger der lykkes.• Jensen, Ditte Hovelsø, Professionalisme eller Public Choice?• Knudsen, Morten Strøm, Mål- og resultatstyring i Udenrigsministeriet. Ritualisering eller realitet?• Krøjgaard, Signe Maibom, Vejen til politisk indflydelse.• Lunde, Peter Damgaard, VK-regeringens dannelse 2001.• Matz, Louise (i samarbejde med Charlotte Sandberg), Jobcenterfusionen – en fælles og mereenstrenget beskæftigelsesindsats?• Mogensen, Lene Cecilie Skov, Professionalisme og professionel status. Analyse af danske folkeskolelæreresog hospitalslægers viden og anerkendelse i offentligheden.• Mortensen, Christian, Education for All – No Excuses.• Møller, Poul Frølich, Intern sammenlægningskommunikation som en særlig og selvstændig disciplin.• Nielsen, Andreas Stubberup Waagner, Mål- og resultatstyring i Udenrigsministeriet. Ritualisering35

More magazines by this user
Similar magazines