Views
8 months ago

Solidaritet #12, august 2017

Lyrik os opstemte og

Lyrik os opstemte og opfyldte vores konstante behov for begejstring« (En revolutionærs erindringer, s. 44.). Den ‘asiatiske’, dvs. russiske lyriske tradition gør sig gældende lige så tidligt, idet han allerede i 1909 oversætter prosa og digte fra russisk til fransk. Senere i revolutionens Rusland bliver han venner med og skriver om Alexander Blok, Andrei Biely, Sergei Yesenin, Ossip Mandelstam og Vladimir Mayakovsky. Han betragtede dem som revolutionens egentlige nyskabende digtere, uanset deres politiske engagement, i modsætning til de kommunistiske Proletcult-digtere, som i forsøget på at skabe en proletarisk poesi hovedsageligt havde »produceret banale vers med konventionelle klichéer« og »indskrænket deres horisont alt for snævert«. I modsætning til prosaisterne forstod og udtrykte lyrikerne ifølge Serge med det samme revolutionen. Han skrev i 1922 at revolutionens episke sjæl havde antændt nye kreative impulser blandt poeterne, hvad enten de var kristne, symbolister eller futurister. Og han citerer Andrei Biely: »‘For at forstå disse tider må hjerter og sind hæve sig op til det episke niveau.’ Faktum er at der er en dybtgående lyrisk tone i revolutionen, at den er en ny tro på fremtiden… faktum er, at revolutionen, fordi den kun regner med masserne, undertiden vækker en uimodståelig sans og forståelse for det storslåede i den enkelte« (Clarté nr. 17, 11. juli 1922). Det, der er hinsides håbet Den eneste digtsamling, han udgav i sin levetid, La Résistance. blev skrevet i Orenburg, konfiskeret ved udrejsen fra Sovjetunionen og bagefter genskabt i Paris. Grundtonen i Serges digte er en atmosfære af broderskab, identifikation og fællesskab med landet og dets folk og i sidste instans med menneskehedens univers. Kort sagt solidaritet med menneskeheden og dens vilkår under kampen for klassesamfundets afskaffelse. Hans opfattelse af sin egen digtning og fortællekunst er at den »skal være et middel… der kan skabe fællesskab, et vidnesbyrd om det liv, der strømmer igennem os, og hvis væsentlige sider vi må prøve at fastholde til gavn for dem, der følger efter os« (En revolutionærs erindringer, s. 355). Digtenes udgangspunkt er altid en påkaldelse af enkeltpersoner rodfæstet i deres historiske situations ofte barske realiteter. Men Serges universelle og globale perspektiv sprænger digtet og udvider det i tid og rum. Sådan skriver Serge en retning frem af vidnesbyrdets samvittighedsfuldt sandfærdige skjaldehyldest og udvider sin digtning med et svar på det brændende spørgsmål: Hvorhen? F.eks. i sit allersidste digt, »Hænder«: Vores hænder er ubevidste, hårde, opstigende, samvittighedsfulde, fulde af sang henrykt i lidelsen, naglet til regnbuer. Sammen, sammen, forenet, her har de grebet det der er hinsides håbet. BYEN Aske, granit is, sne, guld. på metal og (knust) kød Dine katedraler er isbjerge dine flodmundinger er ismarker. Kulden tortererA din granit og din granit lænker en flod. Din flod er krystal under en meter sne Men under floden, i mørket, bærer en anden Flod Nordens hemmelige vande mod havet. Arkitekter har designet selv dine mindste træk Udstrakte kurver, rette vinkler, kolonnader, en død by, ideel for kommende turister. På dine torve foreviger bronzeryttere Deres ældgamle despotiske armbevægelser/fagter, særdeles værdsatte af filminstruktører. Digtere har levet i mørket/dystert blandt dit besejrede folk. Ingeniører, despoter og digtere, Dit folk har brødfødt dem uden rettigheder eller glæde, ophøjet, forstået, forrådt dem, båret dem til graven gennem de reneste vintre over den reneste sne. By, by, udstrakte by udstrakte, ubevægelige by. Jeg ved udmærket at flammer fortærer dig under sneen. I dybet af din vidt åbne nordlige himmel dybt i dine dødes åbne øjne har den stålsatte Nordstjerne indskrevet sin ophøjede vished. By, by, udstrakte by gyldne spir, granit, kupler – Sæt sejl, sæt sejl mod Nordpolen. Hele livet under granit Helt i flammer under isen Du er ikke en kirkegård, du er et enormt fartøj – Det første med kurs mod daggry eller død. Dette er en rejse uden vej tilbage - by, by, det er på tide at bryde op. Petrograd (senere Skt. Petersborg), 1920 38 | Solidaritet

Lyrik Så gløderne ulmer Det Poetiske Bureaus Forlag udgav sidste år Résistance og Hænder af Victor Serge med titlen: Så gløderne ulmer i ørkenen. Digtsamlingen er oversat og forsynet med forord og noter af Thorvald Berthelsen, Kan købes for 125 kr. i boghandler eller på Det Poetiske Bureaus Forlag, Møllegade 23A, kld, Kbh N. HÆRD JER Ingen nye paroler i frø til dig, kammerat. Dit problem er uløseligt, det er støbt i armeret jernbeton, armeret med ståldragere, og vi er derinde. Bliv hårde. ligeså hårde som lænkerne, med tiden slider kødet lænkerne op, med tiden sprænger den frie ånd lænkerne, med tiden – og Bickfords kordonner, selvfølgelig, og verdensuret, udtænkt af maskiner, som fejlagtigt kaldes infernalske – andre er endnu mere djævelske – Der skal tid til, der skal kød, ånd, teknik til. Det skal der helt sikkert til. Hærd jer længe, længe. (Hærd jer efter os, I andre. Og ræk faklen videre til de sidste tider) SANSNING Efter den strålende Notre-Dames omvendelse i Seinen, renset af bumsernes samvittighed, efter denne dirrende roset, åbnet i det sorte vand, hvor stjernerne udspinder ufattelige tråde gennem konturer af havheste og løvhang så virkelige som luftspejlinger, Hvad er der så tilbage, du min vanvittigt fornuftige ånd, hvad er der så tilbage af utilgængeligt for søvngængeren, der, brat vækket, på disse mørke kajer, fuld af håb, følger kortegen efter henrettede fæller fra Pariserkommune til Pariserkommune? Paris, 1938 Solidaritet | 39

SI nr. 240 - Socialistisk Information
SI nr. 238 - Socialistisk Information
Download (PDF, 986KB) - DKP
samfundsfagsnyt - FALS
november 2007 - Energinet.dk
Tidsskrift for litteraturvidenskab Traptrip Totusinde ... - Trappe Tusind
SI nr. 239 - Socialistisk Information
Folkets repræsentanter - Aarhus Universitetsforlag
Grænser for solidaritet - Anis
Læs som PDF - Internationale Socialisters Ungdom
Download (PDF, 2.23MB) - DKP
Politik og forskning - analyseinstitut for forskning
Download Free e-book (PDF) - Aarhus University Press - Aarhus ...
PDF, 2.18MB - DKP
mit brogede politiske liv - Studieafdelingen og Arkivet - Dansk ...
Magasinet PLUS - August 2017 - Valdemars familie har skudt papegøjen
Kun sammen kan vi stoppe regeringens angreb - Internationale ...
NY SIDE 12 Radikal Politik 7-2006.indd - Radikale Venstre
Medier og Politik - IPmonopolet