01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mijn collega van groep 8 vertelde mij dat haar leerlingen enorm vooruit zijn gegaan dit

jaar, omdat alle onderwijstijd echt aan onderwijs is besteed en niet door allerlei afleidingen

als uitstapjes, themaweken, schoolkamp verstoord is.

Ook dit is een ‘bijvangst’ van de pandemie, die we zouden moeten koesteren.

Afscheidsinterview Inger Loopstra

Maurine van Mourik

Het einde lijkt nu in zicht te komen. Vorige week heb ik mijn eerste Astra Zeneca prik gekregen.

Stoïcijns heb ik mij buiten het gekrakeel gehouden en mijn huisarts gelukkig ook,

die gewoon de 60-plussers heeft opgeroepen.

Deze komt zeker niet te vroeg, want zoals iedereen begin ik ook haarscheuren in mijn

psychische weerstand te vertonen en denk ik steeds vaker “stop, hou op, ik vind het niet

meer leuk”.

Hopelijk kunnen we in de zomervakantie weer een beetje als vanouds zorgeloos flaneren

door ons leven en genieten van vrijheid, verbondenheid, gezondheid en nabijheid.

In memoriam Rick ten Have

Lex Weiler

22 februari 2021 is Rick ten Have op 72-jarige leeftijd overleden.

Hij was een markante verschijning op school als leraar economie en, na zijn loopbaan

als wethouder in Amsterdam, als financiële man van de school. Met zijn onafscheidelijke

koffertje voor de pijpen en andere rookbenodigdheden bewoog hij zich kalm en enigszins

gebogen door de school; op weg naar de lerarenkamer en naar zijn lokaal was hij niet te

betrappen op een sportieve vooruitgang. Een Stoïcijnse rust en waardigheid straalde hij

uit, behalve wanneer hem als financiënbeheerder iets niet zinde.

Tijdens de plechtigheid op Zorgvlied, die op de computer te volgen was, kwamen echter

heel andere kanten van Rick naar voren: zijn vaardigheid in het tapdansen die hij af en

toe ook op school toonde; zijn lidmaatschap van een carnavalsvereniging in Maastricht;

zijn bijna Epicureïsche levenswijze: een glas wijn, een

krant of boek en veel gezelligheid om zich heen. Roem

behaalde hij met zijn streven om alle Amsterdamse

gemeenteklokken gelijk te laten lopen.

Des te treuriger is het dat hij de laatste periode doorbracht

in het Sarphatihuis in Amsterdam: sic transit

gloria mundi!

Wij hopen van harte dat oud-leerlingen die les van

Rick hebben gehad, warme herinneringen aan hem

zullen bewaren.

Het is vrijdag 11 december en we

spreken elkaar via Teams. Inger

Loopstra is dan al zo´n 1,5 jaar

geleden gestopt bij het Stedelijk, waar

ze zo´n 17 jaar heeft gewerkt als TOA

biologie. Later deed ze daar ook grafisch

vormgeving bij. Momenteel doet ze alleen

nog de opmaak van de IAML. Ze vindt het

prima dat te blijven doen. “Het is maar een

kleine klus één keer per jaar. Leuk om te

doen”, zegt ze.

Het gaat goed met Inger. Er kan wat minder

nu in corona tijd, maar ze vermaakt zich

goed. Het liefst is ze bezig met fotografie.

Inger maakt deel uit van de fotogroep

Haarlem. Dat vindt ze normaal gesproken

leuk, maar nu de bijeenkomsten via Teams

plaatsvinden mist ze het directe contact

met de andere leden.

Hoe kijk je terug op jouw tijd bij het

Stedelijk?

“Ik was blij dat ik weer een baan had, want

ik zat thuis. Ik werkte eerst bij Staatsbosbeheer,

maar dat kantoor verhuisde van Haarlem

naar Alkmaar en dat vond ik te ver

reizen met kleine kinderen thuis. Daarom

ben ik toen toch maar gestopt daar, wat ik

eigenlijk niet van plan was, dus ik was heel

blij dat ik weer een baan had bij het Stedelijk.

Ik moest in het begin erg wennen. Ik

was TOA en dat werk had ik nooit eerder

gedaan. Maar goed, de docenten van toen,

Dirk Slagter en Lydia Sevenster, hebben me

daar bij geholpen en daarna ging het goed.”

“Het Stedelijk was altijd gezellig, er is altijd

wel reuring met leerlingen. Dat vond ik

heel leuk. Ik heb vroeger de Grafische

School gedaan. Op een geven moment

zag ik de schoolgids en toen dacht ik mijn

hemel! Arial 10 van begin tot eind, dat

vond ik zo saai. En dan had je een ongelijke

indeling in hoofdstukken, het ene hoofdstukje

was een halve pagina en het andere

was zeg, 2.1. tot en met 2.21. Toen heb ik,

eerst in overleg met Joop Olgers, gevraagd

of ik daar wat aan mocht doen en later in

samenspraak met Hein (Bierman) heb ik

de vormgeving aangepakt. Dat vond ik leuk

om te doen. Vanaf dat moment heb ik de

opmaak van het drukwerk verzorgd. Het

begon met de schoolgids.”

“Nog weer later vroeg ik aan Joop Olgers

of ik de website mocht veranderen, want ik

had mezelf geleerd om websites te maken.

Ik heb een nieuwe website gemaakt en die

nog een tijd lang bijgehouden. Indertijd wist

ik precies waar alles stond, dus ik kon alles

makkelijk bijwerken als het nodig was. Ik

had de website van de eerste tot de laatste

pixel zelf geschreven.” Inmiddels is de site

weer veranderd en dat is goed, want de tijd

draait door.

Het grafische werk was goed te combineren

met het werk als TOA.

“Er zit wel wat ruimte in het werk als TOA,

omdat je in een bepaalde periode van het

jaar meer practica hebt: vaker in de herfst

dan in de lente. Soms zijn er toetsweken

12

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!