01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

lijden van leerlingen (door een ongeluk of

op ander wijze) komt hard binnen. Alles

wat overal ter wereld voor komt. Alleen bij

zo’n kleine maatschappij wat een school is

komen deze dingen vaak erg dichtbij en zijn

erg ingrijpend. Als ik verder terug kijk is dat

met gemengde gevoelens. Enerzijds veel

mooie jaren met goede collega’s en goede

samenwerking, anderzijds vervelende

incidenten met onverwachte besluitvormen

die soms het werken niet echt inspirerend

maakte. Over het algemeen heb ik nog wel

een positief gevoel hoewel ik het jammer

vind dat kritische opmerkingen op school

tegenwoordig vaak direct bestempeld

worden als negatief, terwijl ik denk dat

juist de oudere collega’s veel ervaring en

kennis van zaken hebben om juist de goede

keuzes te kunnen maken.”

Hoe heb je de Corona Tijd ervaren?

“Ook hierin ben ik redelijk dubbel. Als je

je laatste 1 1/2 jaar voor je pensioen moet

werken met alle onzekerheden en andere

en nieuwe regels vind ik dat wel tegenvallen.

Aan de andere kant had/heb ik, doordat

de school regelmatig gesloten was/is, wat

meer vrije tijd en kan ik dus vast wat

wennen aan al die vrije dagen. Wel ben ik

van mening dat als iedereen zich gewoon

GOED aan de afspraken en regels houdt /

had gehouden er volgens mij minder besmettingen

en risico s waren geweest.

Wat zijn de hobby’s of activiteiten die

je zoal bezighouden?

“Golfen, wandelen, klussen, zwemmen (op

vakanties), en met vakantie gaan. Helaas

kan ik in deze tijd door alle beperkingen

niet naar mijn huisje in Frankrijk en staat

het golfen ook op een lager pitje, maar dat

gaat allemaal wel weer goed komen. Ik heb

drie kleinkinderen die altijd van alles voor

hun kamer nodig hebben, zoals onlangs de

van steigerhout gemaakte bedden met ledverlichting.

Binnenkort krijg ik dan ook alle

tijd om aan hun kluswensen te voldoen.”

“Tot slot wil ik iedereen bedanken waarmee

ik in het verleden heb gewerkt: leerlingen,

oud-medewerkers, oud-docenten en

oud-collega’s. Het is raar om in deze tijd te

stoppen met werken en de school vaarwel

te zeggen maar het is zoals het is en

mensen die mij kennen weten dat ik niet

iemand ben van toeters en bellen en mooie

speeches. Nee, doe je werk en zorg dat je

het goed doet en hoewel ik Ajax fan ben

vind ik dat lied van die andere club beter

bij mij passen GEEN WOORDEN MAAR

DADEN, Groetjes, en misschien kom ik

één van jullie nog eens tegen zoals die keer

dat ik naar Nice vloog en door de piloot,

die een oud leerling bleek te zijn, werd uitgenodigd

om de landing vanuit de cockpit

mee te maken, wat een geweldig leuke en

mooie ervaring was. Boven alles wens ik

iedereen veel gezondheid en geluk.”

Afscheidsinterview Just Bent

Maurine van Mourik

Na 32 jaar heeft Just Bent in 2019

afscheid genomen van het Stedelijk

Gymnasium.

Hij heeft een fijne tijd gehad op het Stedelijk

en geniet nu ook volop van het ‘legaal

spijbelen’ na zijn pensioen.

Wat mis je nu, na ruim een jaar met

pensioen te zijn het meeste?

“De leukste kant van het werk als docent

vond ik het uitdenken en maken van

nieuwe dingen, zoals opdrachten, toetsen,

presentaties, puzzeltjes. Ook zaken zoals

het inrichten van het wiskundekabinet

of meubeltjes timmeren voor de mediatheek

of decors maken samen met Engel

voor toneel vond ik leuke bezigheden. Of

het verzinnen van wiskunde-opdrachtjes

voor de Open Dag en als leerlingen gingen

helpen met het vervaardigen daarvan, dan

was ik helemaal in mijn element. Ik kan

niet eens zeggen dat ik die dingen erg mis,

want thuis knutsel ik ook heel wat af. Een

paar maanden geleden had ik zelfs een

tentoonstelling van mijn schilderijtjes en ik

heb een boekje geschreven (over getallen

natuurlijk).

Ja, één ding mis ik wel: het jaarlijks optreden

samen met Jan v.d. Maas op de

slotavond.”

Hoe ben je ooit op het Stedelijk

terecht gekomen en hoe lang heb je

uiteindelijk op het Stedelijk gewerkt?

“Vóórdat ik op het Stedelijk kwam werkte

ik op een school voor LBO en MAVO, dat

heet tegenwoordig VMBO. Het werk en

de leerlingen waren daar prima, maar ik

wilde toch graag eens op een hoger niveau

wiskundeles geven. Het Stedelijk kende ik

van horen zeggen, dat wil zeggen: ik hoorde

in mijn Haarlemse jeugd vaak zeggen dat

dat zo'n bijzondere school was. Toen er

een plekje vrijkwam heb ik gesolliciteerd.

Dat was in 1987. Ik heb het dus 32 jaar

volgehouden op jullie schooltje.”

Just Bent op de eenwieler

24

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!