01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fascinerende pianiste, schrijfster en overlevende

Oud-docente Mieke Tillema schrijft biografie over Ida Simons

Mieke Tillema

Ida Simons-Rosenheimer (Antwerpen,

1911 -– Den Haag, 1960) was vóór de

Tweede Wereldoorlog een beroemd

concertpianiste. Tijdens de oorlog overleefde

zij de kampen Barneveld, Westerbork en

Theresiënstadt. En in de jaren ’50 boekte

zij groot succes als schrijfster. Wie was

deze veelzijdige, getalenteerde maar ook

complexe vrouw?

Dat onthult haar biografie, die vanaf 10 juni

in de boekhandel ligt.

Ida Rosenheimer groeide op in een kleurrijk,

Joods gezin in Antwerpen, waar zij

als 19-jarige ook debuteerde als pianiste.

Het gezin was inmiddels naar Scheveningen

in Nederland verhuisd. Haar muzikale

carrière was rijk en zij trad zelfs op met

het Concertgebouworkest. Na de Tweede

Wereldoorlog is zij, getraumatiseerd door

haar kampervaringen, niet meer in staat op

te treden. Maar ze maakt een grandioze

comeback.

Boek van het Jaar

Ze gaat schrijven en publiceert een

dichtbundel, twee novellen en de roman

Een dwaze maagd. Het vervolg hierop, Als

water in de woestijn, heeft ze door haar

vroege dood niet kunnen voltooien. Naar

aanleiding van Een dwaze maagd schreef

De Standaard: ‘Gevonden, de Nederlandse

Stoner, een boek dat je moet hebben.’ En

NRC-Handelsblad: ‘U hoeft voorlopig geen

ander boek te lezen’. Een dwaze maagd

werd het Boek van het Jaar in 1960.

Marnix Gijsen

In de Verenigde Staten ontmoet Ida Simons

haar geboorteplaatsgenoot Marnix Gijsen

(Antwerpen, 1899 – Lubbeek, 1984). Het

begin van een bijzondere en diepe vriendschap,

gemarkeerd door bijna honderd

brieven, die Gijsen vaak begon met de

aanhef ‘Liefste Ida, Parel der Nederlanden’.

Over deze relatie, maar ook over alle

andere aspecten die licht kunnen werpen

op het korte, tragische leven van Simons

schreef Neerlandica Mieke Tillema (docente

Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium

van 1969 tot 2008) de biografie Ida

Simons. Pianiste, schrijfster, overlevende.

Hij verschijnt in de laatste week van juni bij

Uitgeverij Cossee in Amsterdam.

Voorproefje nu al te zien

Mieke Tillema gunt ons nu al een voorproefje

via een filmpje (‘boektrailer’), gemaakt

door oud-leerling van het Stedelijk

Gymnasium, Bram van Uchelen (eindexamenjaar

1983) en Moreen Pattiruhu,,

waarin ze haar fascinatie voor Ida Simons

aanstekelijk verwoordt. “Ida was een fantastische

schrijfster. Een fantastische vrouw,

die fascineert van het begin tot het eind.”

Het filmpje, waarin originele piano-opnamen

van Simons zijn verwerkt, is te zien op

de Facebook-pagina van het boek:

https://meerdoc.nl/meerdoc-presenteertboektrailer-rond-biografie-ida-simons/

Exclusief voor de lezers van In

Aeternum: als je de biografie

bestelt bij de uitgeverij

Cossee krijg je het bij verschijnen

toegestuurd met het

vroegst gepubliceerde werk

van Ida Simons, In memoriam

Mizzi cadeau.

Het boek (à 27,99) kan besteld

worden via vangeem@cossee.

cm ; verzendkosten zijn voor

rekening van de uitgeverij.

Nationaal dictee

Helaas was het nu niet het mediagebeuren van het jaar; net nu een oud-leerling

van de school, Olav van Kessel (eindexamenjaar 1989) met de eerste prijs aan de

haal ging. Met slechts 2 fouten stak hij de concurrentie de loef af en zal hij zich

het woord watjekou(w) tot in lengte van dagen herinneren. Bravo!

32

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!