Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Uwaga Funkcja ta działa

Uwaga Funkcja ta działa wyłącznie w telewizorach obsługujących funkcję Social Viewing. Więcej szczegółów podano w instrukcji obsługi Twojego telewizora. Ustaw wyjście audio na telewizorze tak, aby dźwięk trafiał do zestawu kina domowego. Funkcja Synchronizacja zniesienia echa jest funkcją właściwą tylko dla urządzeń Sony. Funkcja nie działa z urządzeniami marek innych niż Sony. Sterowanie kinem domowym Jeżeli do zestawu podłączono telewizor zgodny z funkcją Sterowanie kinem domowym, na jego ekranie pojawi się ikona aplikacji internetowych. Możesz zmienić ustawienia zestawu (np. wejście lub pole dźwiękowe) za pomocą pilota zdalnego sterowania do telewizora. Uwaga Korzystanie z funkcji Sterowania kinem domowym wymaga podłączenia telewizora do internetu. Funkcja Home Theatre Control jest funkcją właściwą tylko dla urządzeń Sony. Funkcja nie działa z urządzeniami marek innych niż Sony. Synchronizacja wersji językowej Gdy zmienisz język menu ekranowego telewizora, wówczas język menu ekranowego zestawu kina domowego zmieni na taki, jak wybrano na telewizorze. Uwagi na temat złączy HDMI Użyj Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji. Jeśli użyjesz standardowego przewodu HDMI, zawartość o rozdzielczości 1080p, Deep Colour, 3D i 4K może nie zostać wyświetlona prawidłowo. Użyj autoryzowanego kabla HDMI. Użyj Sony Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji z Cable Type Logo. Nie zalecamy natomiast używania kabla HDMI-DVI. Sygnały audio (częstotliwość próbkowania, długość bitu itp.) wysyłane z gniazda HDMI mogą zostać zakłócone przez podłączone urządzenie. Jeśli częstotliwość próbkowania lub liczba kanałów dla sygnałów audio urządzenia odtwarzającego zostały zmienione, dźwięk może nie być odtwarzany. Jeżeli wybrano wejście [TV], sygnały wideo przesyłane przez jedno z gniazd HDMI IN 1/2/3 wybranych ostatnio są przesyłane do gniazda HDMI OUT (ARC). Zestaw obsługuje transmisję Deep Colour, „x.v.Colour”, 3D i 4K. Aby oglądać zawartość 3D, podłącz telewizor 3D i urządzenie wideo (odtwarzacz Blu-ray Disc, konsolę „PlayStation®4”, itp.) do zestawu za pomocą Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji, załóż okulary 3D, a następnie włącz odtwarzanie filmu Blu-ray Disc 3D. Aby oglądać zawartość w formacie 4K, telewizor i odtwarzacze podłączone do zestawu muszą być kompatybilne z formatem 4K. 36 PL

Uzyskiwanie dźwięku transmisji multipleksowej (Dual Mono) Dezaktywacja przycisków na listwie głośnikowej (Blokada rodzicielska) Możesz cieszyć się dźwiękiem transmisji multipleksowej gdy zestaw kina domowego odbiera sygnał transmisji multipleksowej Dolby Digital. Uwaga Aby móc odbierać sygnał Dolby Digital musisz podłączyć telewizor lub inne urządzenie do gniazda TV (DIGITAL IN) za pomocą cyfrowego przewodu optycznego. Jeżeli gniazdo HDMI IN na twoim telewizorze jest zgodne z funkcją kanału zwrotnego (strona 28), możesz odbierać sygnał dźwięku Dolby Digital przez przewód HDMI. Naciskaj przycisk AUDIO aż sygnał, którego szukasz, zostanie wyświetlony na przednim panelu. „MAIN”: Będzie odtwarzany dźwięk języka głównego. „SUB”: Będzie odtwarzany dźwięk języka dodatkowego. „MN/SB”: Usłyszysz dźwięk mieszany głównego języka i podjęzyków. Możesz dezaktywować przyciski na listwie głośnikowej (z wyjątkiem ), aby zapobiec nieprawidłowej obsłudze systemu, np. przez dzieci w trakcie zabawy. Opisane czynności należy wykonać za pomocą przycisków na listwie głośnikowej. Przytrzymując INPUT, naciśnij kolejno VOL –, VOL + i VOL –. Na wyświetlaczu przedniego panelu pojawi się „LOCK”. Można teraz obsługiwać zestaw wyłącznie za pomocą pilota. Aby anulować, przytrzymując INPUT, naciśnij kolejno VOL –, VOL + i VOL –. Na wyświetlaczu przedniego panelu pojawi się „UNLCK”. Zmiana jasności wyświetlacza Inne funkcje Można zmienić jasność wyświetlacza na przednim panelu oraz jasność niebieskiego wskaźnika LED. Naciśnij kilkakrotnie przycisk DIMMER. Możesz wybrać opcję „OFF”, „DIM1” lub „DIM2”.* * Jasność z ustawieniami „DIM1” i „DIM2” jest taka sama. 37 PL