Views
2 weeks ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Iskanje skladb na

Iskanje skladb na podlagi trenutno predvajane skladbe (Now Playing) Skladbe, albume in izvajalce lahko iščete tudi na podlagi informacij trenutno predvajane skladbe. Tipka BACK/HOME Trenutno predvajanje 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME). 2 S pomočjo tipk f/F/g/Gizberite (Playlists) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se zaslon trenutno predvajanje skladbe. 3 Pritisnite tipko F in izberite možnost na podlagi katere želite iskati skladbe in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikažejo se naslednji seznami, odvisno od izbrane možnosti. • »Artist«: seznam albumov trenutno predvajanega izvajalca. •»Album«: seznam skladb trenutno predvajanega albuma. •»Genre«: seznam izvajalcev iste zvrsti kot trenutno predvajan izvajalec. •»Release Year«: seznam izvajalcev istega leta izdaje kot trenutno predvajana skladba. z Nasveta • S pomočjo zaslona "Now Playing" lahko prikažete podrobne informacije o skladbi, kot je čas predvajanja, avdio format, hitrost prenosa podatkov* in ime datoteke. Pritisnite na tipko OPTION/PWR OFF in na zaslonu "Now Playing" izberite "Detailed Information". * Če ima pesem spremenljiv pretok podatkov, se prikaže kratica "VBR". • S pomočjo zaslona "Now Playing" lahko prikažete naslovnico. Pritisnite na tipko OPTION/PWR OFF in na zaslonu "Now Playing" izberite "Cover Art". Opomba • Če predvajate skladbe, posnete s spremenljivim pretokom podatkov (VBR), se bo prikazal indikator, ki kaže pretekli čas predvajanja in čas, vendar pa ti časovni podatki niso stabilni, kar utegne povzročiti nepravilen prikaz informacij. • Če ni registrirana nobena naslovnica, se prikaže tovarniško nastavljena slika. Nekatere naslovnice se ne prikažejo, kar je odvisno od formata datoteke. 26

Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu (Intelligent Shuffle) Predvajalnik ima na voljo 2 različna načina predvajanja po naključnem vrstnem redu. Naključno predvajanje Tipka BACK/HOME 5-smerna tipka Naključno predvajanje skladb izdanih v istem letu (Time Machine Shuffle) Predvajalnik po naključju izbere leto izdaje in po naključnem vrstnem redu predvaja vse skladbe, ki so bile izdane v tem letu. 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME). 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se meni predvajanja po naključnem vrstnem. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Time Machine Shuffle« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Predvajalnik po naključju izbere leto izdaje, predvaja skladbe istega leta izdaje in ponovi predvajanje. z Nasveti • Pri predvajanju po naključnem vrstnem redu se način predvajanja spremeni na »Shuffle« ali »Shuffle&Repeat« (stran 33). Tudi če prekličete način "Intelligent Shuffle", se nastavitev "Shuffle" ali "Shuffle&Repeat" za način predvajanja ohrani. • Pri predvajanju po naključnem vrstnem redu se obseg nastavi na »Selected Range« (stran 34). • Predvajanje po naključnem vrstnem redu se samodejno izklopi po izvedbi ene izmed naslednjih postopkih: – Pričetek predvajanja skladbe, ki jo izberete v glasbeni knjižnici (Music Library). – Spreminjanje načina predvajanja. – Spreminjanje obsega predvajanja. – Predvajanje video datoteke. Se nadaljuje k 27