Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Vrnitev v prejšnji meni

Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite tipko BACK/HOME. Opombe • DSSE (Sound Enhance) se ne nanaša na zvok video datotek. • Pri predvajanju nekompresirane skladbe DSEE funkcija ne deluje. • V primeru zalo nizke hitrosti prenosa podatkov, funkcija DSEE ne bo imela učinka. 44

Prilagoditev nivoja glasnosti (Dynamic Normalizer) Nastavitev za zmanjšanje razlik med nivoji glasnosti posameznih skladb. Ta nastavitev pri poslušanju skladb po naključnem vrstnem redu omogoča zmanjšanje razlik med posnetimi nivoji glasnosti posameznih skladb. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Dynamic Normalizer« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam za VPT nastavitve. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. • »On«: zmanjšanje razlik med nivojem glasnosti posameznih skladb. • »Off«: predvajanje skladb z originalnim nivojem zvoka. Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite tipko BACK/HOME. Opomba • Prilagoditev nivoja glasnosti (Dynamic Normalizer) se ne nanaša na zvok video datotek. 45