Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Spreminjanje načina

Spreminjanje načina predvajanja (Play Mode) Predvajalnik omogoča več različnih načinov predvajanja, vključno s predvajanjem po naključnem vrstnem redu in ponovnim predvajanjem. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Play Mode« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam načinov predvajanja. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite način predvajanja (glejte stran 48) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Ponovno se prikaže seznam nastavitvenih možnosti. Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite tipko BACK/HOME. z Nasveta • Način predvajanja lahko izberete tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Med predvajanjem skladbe pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Play Mode«. 32

Seznam načinov predvajanja Način predvajanja/simbol Normalno/brez simbola Obseg predvajanja All Range (Celotni obseg) Selected Range (Izbrani obseg) Ponovitev/ All Range (Celotni obseg) Selected Range (Izbrani obseg) Naključno predvajanje/ Naključno predvajanje& Ponovitev Ponovitev 1 skladbe/ All Range (Celotni obseg) Selected Range (Izbrani obseg) All Range (Celotni obseg) Selected Range (Izbrani obseg) Opis Pričetek predvajanja skladbe v glasbeni knjižnici po predvajanju trenutne skladbe po vrstnem redu seznama skladb. Po predvajanju trenutne skladbe se po vrstne redu seznama prične predvajanje izbranih skladb (seznam albumov ali izvajalcev itd.). Po predvajanju trenutne skladbe ali skladbe izbrane iz seznama se ponovno predvajajo skladbe v glasbeni knjižnici. Po predvajanju trenutne skladbe se po vrstnem seznama ponovno prične predvajanje izbranih skladb v glasbeni knjižnici (seznam albumov ali izvajalcev itd.) Po predvajanju trenutne ali izbrane skladbe seznama se prične predvajanje skladb v glasbeni knjižnici po naključnem vrstnem redu. Po predvajanju trenutne skladbe se prične predvajanje izbranih skladb v glasbeni knjižnici (seznam albumov ali izvajalcev itd.). Po predvajanju trenutne ali izbrane skladbe seznama se prične ponovno predvajanje skladb v glasbeni knjižnici po naključnem vrstnem redu. Po predvajanju trenutne skladbe se prične ponovno predvajanje izbranih skladb v glasbeni knjižnici (seznam albumov ali izvajalcev itd.). Ponovitev predvajanja trenutne skladbe ali izbrane skladbe seznama. Opomba • Pri uporabi predvajanja po naključnem vrstnem redu se način predvajanja spremeni na »Shuffle« ali »Shuffle&Repeat«. • Pri uporabi naključnega predvajanja skladb izdanih v istem letu se obseg predvajanja nastavi na »Selected Range«. Se nadaljuje k 33