Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

KAZALO Pripomočki

KAZALO Pripomočki ..................................................8 Posamezni deli ..............................................9 Uporaba tipk predvajalnika ............................ 11 Kako uporabljati 5-smerno tipko in zaslon ..... 12 Prikaz zaslona "Now Playing"........................... 16 Uporaba tipke OPTION ................................ 17 Predvajanje skladb Iskanje skladb ............................................. 18 Iskanje skladb po naslovu skladbe .................... 18 Iskanje skladb po albumu (Album).................. 19 Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist)......20 Iskanje skladb po zvrsti (Genre) ...................... 21 Iskanje skladb po letu izdaje .............................22 Iskanje skladb po mapah ...................................23 Iskanje skladb po začetni črki ......................... 24 Seznam predvajanja ...................................... 25 Iskanje skladb na podlagi trenutno predvajane skladbe ................................... 26 Predvajanje skladb po naključne vrstnem redu .... 27 Naključno predvajanje skladb izdanih v istem letu ...................................................................27 Predvajanje vseh skladb po naključnem vrstnem redu ...................................................29 Prikaz zaslona trenutnega predvajanja ob vsaki menjavi skladbe ....................................... 30 Prikaz menija glasbenih nastavitev ................... 31 Predvajanje video datotek Predvajanje video datotek .............................. 46 Nastavitev smeri video prikaza ........................ 48 Nastavitev video zaslona ................................ 50 Povečava slike (Zoom) .................................. 51 Neprekinjeno predvajanje video datotek ............. 53 Nastavitev prikaza video datotek...................... 54 Predvajanje video zvoka samega ...................... 55 Prikaz menija video nastavitev ........................ 56 Predvajanje slik Prikaz slike ................................................ 57 Nastavitev smeri prikaza slike ......................... 59 Nastavitev zaslona slike ................................. 61 Diaprojekcija slik ......................................... 62 Nastavitev načina predvajanja za diaprojekcijo .... 63 Nastavitev časovnega razmika diaprojekcije ....... 64 Nastavitev prikaza seznama slik ...................... 65 Prikaz menija za nastavitev slik ...................... 66 Nastavitve za glasbo Spreminjanje načina predvajanja (Play Mode) .... 32 Nastavitev obsega predvajanja ......................... 34 Nastavitev prikaza albuma ............................. 35 Nastavitev kakovosti zvoka ............................. 37 Spreminjanje kakovosti zvoka ...........................37 Nastavitev uporabniških vrednosti izravnalnika ....................................................39 VPT nastavitve ............................................ 40 Čisti stereo zvok .......................................... 42 Izboljšava visokega zvoka (DSSE) ................... 43 Prilagoditev nivoja glasnosti ........................... 45 4

Nastavitve Omejitev glasnosti (AVLS)............................. 67 Izklop opozorilnega zvoka ............................. 68 Nastavitev vrste ohranjevalnika zaslona ............ 69 Nastavitev časa za ohranjevalnik zaslona .......... 70 Nastavitev svetlosti zaslona ........................... 71 Nastavitev trenutnega časa ............................. 72 Nastavitev oblike prikaza datuma .................... 74 Nastavitev oblike prikaza časa ........................ 75 Prikaz informacij o predvajalniku .................... 76 Ponastavitev tovarniških nastavitev................... 78 Formatiranje pomnilnika ............................... 79 Nastavitev jezika ......................................... 81 Odpravljanje težav Odpravljanje težav ........................................ 93 Sporočila ..................................................105 Dodatne informacije Varnostna opozorila ....................................110 Nekaj o blagovnih znamkah ..........................116 Tehnični podatki .........................................118 Indeks ......................................................123 Uporabne informacije Ponovno polnjenje predvajalnika ...................... 83 Podaljšanje časa delovanja baterije ................... 84 Nekaj o prenosu podatkov .............................. 86 Kaj sta format in hitrost prenosa podatkov ......... 89 Kaj je avdio format? ………………………………… ..89 Kaj je video format? ……………………… ..............90 Kaj je format fotografij? ………………………........90 Shranjevanje podatkov ................................... 91 Posodobitev programske opreme predvajalnika .... 92 Opomba • V nekaterih državah določeni modeli niso v prodaji. 5