Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Nastavitev prikaza video

Nastavitev prikaza video datotek (Video List Format) Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza video datotek. Izbirate lahko med »Title Only« (samo naslov), »Title With Thumbnail« (naslov s sličico) ali »Thumbnail Only« (samo sličica). Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam video nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Video List Format« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. • »Title Only«: na seznamu je prikazan samo naslov video datoteke • »Title With Thumbnail«: prikaz sličice, naslova video datotek in časa predvajanja. (Tovarniška nastavitev) • »Thumbnail Only«: prikaz sličice video datoteke. * »Sličica« se nanaša na manjšo sliko prve scene video datoteke. z Nasvet • Prikaz video datoteke lahko nastavite prek seznama video datotek. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Video List Display Format«. Opomba • Lahko se zgodi, da sličic ni mogoče prikazati. To je predvsem odvisno od formata video datoteke. 54

Nastavitev prikaza med zaustavitvijo (On-Hold Display) Posamezne nastavitve lahko izvedete med zaustavljenim predvajanjem video datotek, bodisi pri normalnem predvajanju ali pri izklopljenem zaslonu in poslušanju zvoka video datoteke. Če izberete nastavitev »Off« lahko varčujete z energijo in podaljšate življensko dobo baterije. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam video nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »On-Hold Display« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. • »Yes«: ko je predvajalnik nastavljen na »Hold«, tipke predvajalnika ne delujejo, vendar lahko video datoteke predvajate normalno. (Tovarniška nastavitev) • »No«: ko je predvajalnik nastavljen na »Hold«, tipke predvajalnika ne delujejo in zaslon se izklopi, vendar se predvaja zvok trenutne video datoteke. 55