Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

6 S pomočjo tipk

6 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. • »Auto«: video slika se poveča/zmanjša do te mere, da se popolnoma prilagodi razpoložljivi velikosti zaslona in ohrani razmerje slike. Pri predvajanju 16:9 video slike se slika prilagodi zaslonu in na zgornjem in spodnjem delu slike sta prikazana črna robova. (Tovarniška nastavitev) • »Full«: video slika se poveča/zmanjša do te mere, da se popolnoma prilagodi razpoložljivi velikosti zaslona in ohrani razmerje slike. Pri predvajanju 16:9 video slike se slika prilagodi zaslonu in na levem in desnem deli slike sta prikazana črna robova. • »Off«: video slika se ne poveča ali zmanjša in ohrani svojo originalno velikost. Zoom (Auto) Zoom (Full) Zoom (Off) Izvor 4:3 Izvor 4:3 Izvor 4:3 Izvor 16:9 Izvor 16:9 Izvor 16:9 Črtkan okvir predstavlja originalno velikost video slike. z Nasvet • Sliko lahko povečate tudi prek zaslona trenutnega predvajanja video datoteke. Pritisnite tipko OPTION/ PWR OFF in v meniju izberite »Zoom Settings«. 52

Neprekinjeno predvajanje video datotek (Continuous Playback) Video datoteke shranjene na predvajalniku lahko predvajate zaporedoma. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam video nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Continuous Playback« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. • »On«: Predvajanje vseh video datotek shranjenih na predvajalniku. • »Off«: Predvajanje izbrane video datoteke. (Tovarniška nastavitev) z Nasvet • Če nastavitve »Continuous Playback« nastavite na »Off«, predvajalnik zabeleži mesto, kjer ste zaustavili predvajanje posamezne datoteke. S predvajanjem video datoteke lahko nadaljujete od mesta zaustavitve predvajanja. 53