Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Technologie BLUETOOTH n182 N Mohu zařízení s technologií BLUETOOTH používat v letadlech? Počítač se zapnutou technologií BLUETOOTH přenáší radiové frekvence v pásmu 2,4 GHz. Na citlivých místech, například v nemocnicích nebo letadlech, se mohou na používání zařízení BLUETOOTH vztahovat omezení z důvodu rádiového rušení. Možnost používání funkce BLUETOOTH v počítači konzultujte s personálem. Proč nelze funkci BLUETOOTH používat při přihlášení k počítači jako uživatel se standardním oprávněním? Funkce BLUETOOTH nemusí být pro uživatele se standardním oprávněním dostupná. Přihlaste se k počítači jako uživatel s oprávněním správce. Proč po přepnutí uživatele nemohu používat zařízení BLUETOOTH? Pokud přepnete uživatele bez odhlášení od systému, zařízení BLUETOOTH nebude pracovat. Před přepnutím uživatele se nezapomeňte odhlásit. Chcete-li se ze systému odhlásit, klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a použijte příkaz Odhlásit se. Proč nelze vyměňovat vizitky s mobilním telefonem? Funkce výměny vizitek není podporována. Co udělat, pokud není ikona BLUETOOTH zobrazena na hlavním panelu? ❑ ❑ Ujistěte se, že je tlačítko vedle BLUETOOTH v okně VAIO Smart Network přepnuto na On. Chcete-li zobrazit ikonu BLUETOOTH na hlavním panelu, použijte tento postup: 1 Klikněte na Start a na Zařízení a tiskárny. 2 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení BLUETOOTH a klikněte na Nastavení rozhraní Bluetooth. 3 Klikněte na kartu Možnosti a vyberte zaškrtávací políčko Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti.

Řešení potíží > Optické disky n183 N Optické disky Proč počítač při pokusu o přečtení disku havaruje? Disk, který se počítač pokouší přečíst, může být znečištěn nebo poškozen. Použijte tento postup: 1 Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klikněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat restartujte počítač. ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete může dojít ke ztrátě neuložených dat. 2 Vyjměte disk z optické jednotky. 3 Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Disky (str. 146). Co udělat, pokud se neotevírá přihrádka na disk? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je počítač v normálním režimu. Stiskněte tlačítko vysunutí jednotky. Optickou jednotku ve svém počítači jste možná na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali. Chcete-li ji povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, klikněte na tlačítko Start a Počítač, pravým tlačítkem klikněte na ikonu optické jednotky a vyberte Vysunout. Pokud nepomůže žádná z uvedených možností, vsuňte do otvoru pro ruční vysunutí na optické jednotce tenký a rovný předmět (například sponku na papíry). Zkuste znovu spustit počítač.