Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání média „Memory Stick“ n 60 N 6 Klikněte na Spustit. 7 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ! Formátování média „Memory Stick“ může trvat jistou dobu (s ohledem na typ média).

Práce s počítačem VAIO > Používání média „Memory Stick“ n 61 N Poznámky k formátování média „Memory Stick“ ❑ Váš počítač byl vyzkoušen s médii „Memory Stick“ značky Sony s kapacitou až 32 GB, dostupnými od října 2011, a je s nimi kompatibilní. Všechna média „Memory Stick“ však nemají zaručenou kompatibilitu. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Při instalaci do patice uchopte médium „Memory Stick“ tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo pamět’ové karty – pokud nelze médium „Memory Stick“ do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu. Při vkládání a vyjímání média „Memory Stick“ z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou. Při vložení média „Memory Stick“ s několika konverzními adaptéry není zaručena kompatibilita. „MagicGate“ je obecný název technologie na ochranu autorských práv vyvinuté společností Sony. Chcete-li výhody této technologie využívat, používejte média „Memory Stick“ opatřená logem „MagicGate“. Patice „Memory Stick Duo“ na počítači nepodporuje technologii „MagicGate“ karty „Memory Stick“ s kapacitou až 256 MB. Kromě vašeho osobního využití je použití jakýchkoli zvukových nebo obrazových dat, která jste pořídili bez předchozího souhlasu držitelů autorských práv, porušením autorského zákona. Proto lze média „Memory Stick“ s daty chráněnými autorským zákonem používat pouze v rozsahu zákona. Do patice nevkládejte více než jednu pamět’ovou kartu. Při nesprávném vložení média může dojít k poškození počítače a média.