Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 96 N Využití Nástroj BitLocker Drive Encryption s TPM Nástroj BitLocker Drive Encryption je nástroj k šifrování dat, který je dostupný u modelů s operačním systémem Windows 7 Ultimate nebo Windows 7 Enterprise. Aktivací Nástroj BitLocker Drive Encryption ve spojení se šifrováním TPM dojde k zašifrování všech dat ve vestavěném zařízení k ukládání dat. Podrobné informace o použití a konfiguraci Nástroj BitLocker Drive Encryption naleznete v souboru Nápověda a podpora pro systém Windows. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. Poznámky k použití Nástroj BitLocker Drive Encryption ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Před zapnutím Nástroj BitLocker Drive Encryption nezapomeňte pomocí sady Infineon TPM Professional Package inicializovat TPM. Pokud funkci zapnete bez inicializace TPM, nevytvoří se heslo vlastníka TPM, takže nebudete moci sadu Infineon TPM Professional Package konfigurovat. Sada Infineon TPM Professional Package nevytváří záložní kopii souboru (heslo k obnovení) pro Nástroj BitLocker Drive Encryption. Byl nakonfigurován další systémový oddíl BitLocker. Tento systémový oddíl používá na vašem vestavěném zařízení k ukládání dat 100 MB. Kvůli zapnutí Nástroj BitLocker Drive Encryption musíte na obrazovce nastavení systému BIOS zapnout TPM. Pomocí Nástroj BitLocker Drive Encryption nešifrujte data na zařízení k ukládání dat (např. pamět’ová jednotka USB flash), na němž je uložen klíč k obnovení.

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 97 N Odemknutí zašifrovaných dat pomocí klíče k obnovení uloženého na paměti USB flash Chcete-li odemknout zašifrovaná data pomocí klíče k obnovení uloženého na pamět’ové jednotce USB flash, systém musí mít přístup k jednotce USB flash při spouštění počítače. Při konfiguraci pořadí spouštění na obrazovce nastavení systému BIOS postupujte takto: ! Zařízení USB nelze používat, pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS konektory USB zakázali. Chcete-li konektory povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). 1 Připojte pamět’ovou jednotku USB flash. 2 Zapněte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se obrazovka neobjeví, restartujte počítače a akci zopakujte. 3 Klávesou < nebo , vyberte záložku Security, klávesou M nebo m vyberte položku Change TPM State a poté stiskněte klávesu Enter. 4 Klávesou M nebo m vyberte možnost Enable a poté stiskněte klávesu Enter. 5 Klávesou < nebo , vyberte možnost Boot a poté pro External Device Boot vyberte Enabled. 6 Klávesou M nebo m vyberte možnost Boot Priority a poté stiskněte klávesu Enter. 7 Pořadí zařízení při spouštění změňte klávesou F5 nebo F6 tak, aby byla jednotka Internal Hard Disk uvedena výše než External Device. ! Jednotku Internal Optical Drive budete muset přesunout na první místo seznamu, aby bylo možno systém počítače obnovit pomocí Médium pro obnovení systému. 8 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. 9 Po restartu systému vyberte v okně pro potvrzení příkaz Execute a poté stiskněte klávesu Enter. 10 Při aktivaci Nástroj BitLocker Drive Encryption postupujte podle pokynů souboru Nápověda a podpora pro systém Windows.