Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Optické disky n186 N Proč nemohu na svém počítači přehrávat média Blu-ray Disc nebo proč je počítač během přehrávání těchto médií nestabilní? ❑ ❑ Ověřte si, zda vaše optická jednotka podporuje funkci zápisu na média Blu-ray Disc. Chcete-li trvale přehrávat média Blu-ray Disc opatřené ochranou proti kopírování, budete muset aktualizovat klíč AACS. Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k aktualizaci klíče AACS, postupujte podle pokynů. ❑ ! Aktualizace klíče AACS je podmíněna připojením počítače k Internetu. Přehrávání obsahu některých médií Blu-ray Disc na vašem počítači nemusí být možné nebo se počítač může během přehrávání chovat nestabilně. Chcete-li tento obsah normálně přehrát, prostřednictvím VAIO Update si stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace pro software k přehrávání Blu-ray Disc. Informace týkající se použití funkce VAIO Update naleznete v části Aktualizace počítače (str. 35). Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk CD? ❑ ❑ Ujistěte se, že jste nespustili žádnou aplikaci a nenechávejte žádné aplikace spouštět samostatně (ani spořič obrazovky). Pokud používáte disk CD-R/RW s přilepeným štítkem, nahraďte jej jiným diskem bez štítku. Při používání disku s přilepeným štítkem by mohlo dojít k chybě zápisu nebo k jinému poškození. Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk DVD? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda pro záznam používáte správné médium DVD. Zkontrolujte kompatibilitu formátu zapisovatelného disku DVD s optickou jednotkou. Některé značky médií DVD nebudou pracovat.

Řešení potíží > Optické disky n187 N Proč nelze na médium Blu-ray Disc zapisovat data? ❑ ❑ Ověřte si, zda vaše optická jednotka podporuje funkci zápisu na Blu-ray Disc. Média BD-R nejsou přepisovatelná. Nelze na ně přidávat data ani je z něj mazat. Co udělat, pokud externí optická jednotka nepracuje správně? Ověřte si, zda je externí optická jednotka připojena ke zdroji napájení a ke konektoru USB. Pokud není připojena, nemusí pracovat správně. ! Zařízení USB nelze používat, pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS konektory USB zakázali. Chcete-li konektory povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). Co udělat, pokud nelze přehrávat disky? Optickou jednotku ve svém počítači jste možná na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali. Chcete-li ji povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133).