Views
9 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Zadný panel A COMPONENT

Zadný panel A COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (str. 19) B Konektor LINE OUT (S VIDEO) (str. 20) C Konektory LINE OUT (R-AUDIO-L) (str. 19, 20, 25) D Konektory MULTI CHANNEL OUTPUT (FRONT L/R, SURROUND L/R, SUR BACK L/R, CENTER, SUBWOOFER) (str. 24) E Ventilačné otvory V prehrávači sa nachádza ventilátor. F Slot EXT (str. 26) G Konektor AC IN (str. 29) H Konektor HDMI OUT (str. 17, 22) I Konektor LINE OUT (VIDEO) (str. 20) J Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) (str. 23) K Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL) (str. 23) L Konektor LAN (100) (str. 27) 14

Zapojenie prehrávača Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo. • Audio/video kábel (RCA konektor × 3) (1) (len modely pre Austráliu) • Sieťová šnúra (1) • Diaľkové ovládanie (DO) (1) • Batérie R6 (veľkosť AA) (2) Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 8. Sieťovú šnúru nezapájajte pred dokončením postupu z časti “Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry” (str. 29). Zapojenia a nastavenia Zapojenia a nastavenia 15