Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

BD/DVD Viewing Settings

BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD) Výchozí nastavení jsou podtržena. BD/DVD Menu (Nabídka pro disky BD/DVD) Výběr výchozího jazyka nabídek pro disky BD-ROM nebo DVD VIDEO. Pokud vyberete možnost „Select Language Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání jazykového kódu. Podle části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 85) zadejte kód vašeho jazyka. Audio (Zvuk) Výběr výchozího jazyka zvukového doprovodu pro disky BD-ROM nebo DVD VIDEO. Při výběru možnosti „Original“ (Originální) bude vybrán jazyk určený diskem. Pokud vyberete možnost „Select Language Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání jazykového kódu. Podle části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 85) zadejte kód vašeho jazyka. Subtitle (Titulky) Výběr výchozího jazyka titulků pro disky BD-ROM nebo DVD VIDEO. Pokud vyberete možnost „Select Language Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání jazykového kódu. Podle části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 85) zadejte kód vašeho jazyka. BD Parental Control (Rodičovský zámek pro BD) Přehrávání některých disků BD-ROM může být omezeno podle věku uživatelů. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami. 1 Vyberte položku „BD Parental Control“ (Rodičovský zámek pro BD) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo. 3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 4 Vyberte věkové omezení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání. Po výběru možnosti „Select Age Restriction“ (Výběr věkového omezení) můžete pomocí tlačítek

1 Vyberte položku „DVD Parental Control“ (Rodičovský zámek pro DVD) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo. 3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 4 Vyberte úroveň a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání. • Pro zrušení funkce Parental Control (Rodičovský zámek) vyberte možnost „No Restrictions“ (Bez omezení). 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo. 3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 4 Vyberte omezení podle oblasti astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pokud vyberete možnost „Select Region Code“ (Výběr regionálního kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání regionálního kódu. Podle části „Rodičovský zámek/kód oblasti“ (strana 85) zadejte kód pro omezení přehrávání podle oblasti. z Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na straně 63). Nastavení a úpravy z Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na straně 63). b • Pokud heslo zapomenete, proveďte reset přehrávače (strana 72) a nastavte nové heslo (viz „Password (Heslo)“ na straně 63). • Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci Parental Control (Rodičovský zámek), nelze přehrávání na tomto přehrávači omezit. • V závislosti na disku můžete být během přehrávání disku požádáni o změnu úrovně funkce Parental Control (Rodičovský zámek). V takovém případě zadejtevašehesloazměňte úroveň. Parental Control Region Code (Regionální kód pro rodičovský zámek) Přehrávání některých disků BD-ROM nebo DVD VIDEO může být omezeno podle zeměpisné oblasti. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami. 1 Vyberte položku „Parental Control Region Code“ (Regionální kód pro rodičovský zámek) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). b • Pokud heslo zapomenete, proveďte reset přehrávače (strana 72) a nastavte nové heslo (viz „Password (Heslo)“ na straně 63). • Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci Parental Control (Rodičovský zámek), nelze přehrávání na tomto přehrávači omezit. • V závislosti na disku můžete být během přehrávání disku požádáni o změnu úrovně funkce Parental Control (Rodičovský zámek). V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte úroveň. Password (Heslo) Nastavení nebo změna hesla pro funkci Parental Control (Rodičovský zámek). Heslo vám umožňuje nastavit omezení přehrávání disků BD-ROM nebo DVD VIDEO. Vpřípadě potřeby můžete pro disky BD- ROM a DVD VIDEO nastavit odlišné úrovně omezení přehrávání. 1 Vyberte položku „Password“ (Heslo) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo. ,pokračování 63