Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Zobrazenie obrázkov v

Zobrazenie obrázkov v najvyššej kvalite Ak vlastníte TVP Sony kompatibilný s režimom “PhotoTV HD”, pri nasledovnom zapojení a nastavení môžete sledovať obraz v najvyššej kvalite. 1 Pripojte prehrávač k TVP pomocou HDMI kábla (nedodávaný). 2 Nastavenie video signálu na TVP nastavte do režimu [VIDEO-A]. Podrobnosti o režime [VIDEO-A] pozri v návode na použitie TVP. b Režim “PhotoTV HD” je dostupný, len ak je “HDMI Resolution” (Rozlíšenie pre HDMI) na prehrávači nastavené na “Auto”, “1080i” alebo “1080p” v položke “Output Video Format” (Formát výstupného video signálu) ponuky “Video Settings” (Video nastavenia) (str. 52). Prehrávanie z USB zariadenia Môžete prehrávať obrazové súbory na pripojenom USB zariadení. 1 Pripojte USB pamäťovú jednotku do USB konektora na prehrávači. Pred pripojením USB zariadenia pozri jeho návod na použitie. Blu-ray Disc/DVD prehrávač 3 Stláčaním

Prehrávanie obrazových súborov prostredníctvom siete Na vašom domácom serveri, ako napríklad PC s certifikáciou DLNA, môžete prehrávať obrazové súbory po pripojení prehrávača k sieti servera. Príprava pre server/prehrávač Prehrávanie Pozri “Nastavenia pripojenia servera” na str. 66. Prehrávanie obrazových súborov na DLNA serveri 1 Vykonajte kroky 1 až 8 z časti “Nastavenia pripojenia servera” na str. 66. 2 Stlačte HOME. 3 Stláčaním