Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

W TV INPUT 1) Met deze

W TV INPUT 1) Met deze toets kunt u het ingangssignaal selecteren (TV- of video-ingang). X AMP Voor activering van de ontvanger. 1) Zie de tabel op pagina 16 voor informatie over de toetsen die u kunt gebruiken om ieder apparaat te bedienen. 2) De toetsen 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N, en SOUND FIELD + hebben voelstippen. Gebruik de voelstippen als herkenning bij het bedienen van de ontvanger. Opmerkingen • De bovenstaande uitleg is slechts een voorbeeld. • Afhankelijk van het model van uw aangesloten apparatuur kunnen sommige functies, die in dit gedeelte worden besproken, mogelijk niet worden bediend met de bijgeleverde afstandsbediening. Andere Sony-apparatuur bedienen Naam TV Videorecorder Dvdspeler B TV ?/1 z Blu-ray Discspeler Cd-speler C Cijfertoetsen z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 16 NL

Aan de slag Door eenvoudig de onderstaande stappen te volgen kunt u genieten van de audio-/ videoapparatuur die op de ontvanger is aangesloten. Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken voordat u de kabels aansluit. De luidsprekers installeren en aansluiten (pagina 19, 21) De juiste aansluiting voor uw apparatuur controleren De televisie en video-apparatuur aansluiten (pagina 23, 24) De beeldkwaliteit is afhankelijk van de gebruikte aansluiting. Zie de onderstaande afbeelding. Selecteer de aansluiting overeenkomstig de aansluitingen van uw apparatuur. U kunt het beste uw video-apparatuur aansluiten via de HDMI-aansluiting, als deze apparatuur over HDMI-aansluitingen beschikt. Digitaal Analoog Beeld van hoge kwaliteit De ontvanger voorbereiden Zie "Het netsnoer aansluiten" (pagina 32) en "De ontvanger inschakelen" (pagina 32). De ontvanger instellen Zie "De ontvanger instellen met de Easy Setup" (pagina 32). De instellingen van de audio-uitgang instellen voor de aangesloten apparatuur Om meerkanaals digitale audio uit te sturen, dient u de instelling van de digitale audio-uitgang te controleren voor de aangesloten apparatuur. Voor een Sony Blu-ray Disc-speler, dient u te controleren of Audio (HDMI), BD Audio MIX Setting, Dolby Digital/DTS, Dolby Digital en DTS respectievelijk zijn ingesteld op Auto, Off, Bitstream, Dolby Digital en DTS (vanaf 1 augustus 2012). Nadat u de ontvanger met een HDMI-kabel op een PlayStation 3 hebt aangesloten, selecteert u Audio Output Settings in Sound Settings, en selecteer HDMI en Automatic (in systeemsoftware versie 4.21). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de aangesloten apparatuur is geleverd voor meer informatie. De audioapparatuur aansluiten (pagina 28) 17 NL