Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Opmerkingen over

Opmerkingen over geluidsvelden • Afhankelijk van de instelling van het luidsprekerpatroon, kunnen sommige geluidsbronnen niet beschikbaar zijn. • U kunt PLIIx Movie/Music en PLIIz Height niet tegelijkertijd selecteren. – PLIIx Movie/Music is alleen beschikbaar als het luidsprekerpatroon is ingesteld op een instelling met surroundachterluidsprekers. – PLIIz Height is alleen beschikbaar als het luidsprekerpatroon is ingesteld op een instelling met hoge voorluidsprekers. • De geluidsvelden voor muziek en film werken niet in de volgende gevallen. – DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio of Dolby TrueHD met bemonsteringsfrequentie van meer dan 48 kHz worden ontvangen. – Analog Direct is geselecteerd. • PLII Movie, PLIIx Movie, PLII Music, PLIIx Music, PLIIz Height, Neo:6 Cinema en Neo:6 Music werken ook niet als het luidsprekerpatroon is ingesteld op 2/0 of 2/0.1. • Als een van de geluidsvelden voor muziek is geselecteerd, wordt er geen geluid via de subwoofer uitgestuurd als alle luidsprekers in het Speaker Settingsmenu ingesteld zijn op Large. Echter het geluid wordt wel uitgestuurd via de subwoofer als – het digitale ingangssignaal LFE-signalen bevat. – de voor- of surroundluidsprekers ingesteld zijn op Small. – Multi Stereo, PLII Movie, PLII Music, PLIIx Movie, PLIIx Music, PLIIz Height, HD-D.C.S. of Portable Audio is geselecteerd. De functie Sound Optimizer gebruiken Met de geluidsoptimalisator kunt u genieten van helder en dynamisch geluid bij lage volumeniveaus. De optimalisator kalibreert automatisch het geluid, dat niet goed hoorbaar is als het volumeniveau laag staat. Na het uitvoeren van de automatische kalibratie is het geluidsniveau geoptimaliseerd voor uw omgeving. 1 Selecteer Sound Effects uit het Home-menu, en druk op . 2 Selecteer Sound Optimizer en druk op . 3 Selecteer Normal of Low en druk op . De Sound Optimizer-functie is ingeschakeld. Selecteer Normal als u naar het referentieniveau van een film wilt aanpassen. Selecteer Low als u wilt aanpassen naar een cd of andere software waarvan de gemiddelde geluidsdruk hoog wordt geproduceerd. Opmerkingen • Deze functie werkt niet in de volgende gevallen. – Als Analog Direct is geselecteerd. – Als er een hoofdtelefoon is aangesloten. • De ontvanger kan signalen met een lagere bemonsteringsfrequentie afspelen dan de feitelijke bemonsteringsfrequentie van de ingangssignalen, afhankelijk van het audioformaat. Het type kalibratie selecteren U kunt ook het type kalibratie dat u wenst selecteren nadat de automatische kalibratie is uitgevoerd. Voor meer informatie zie Calibration Type (pagina 86). 54 NL

De equalizer aanpassen U kunt de volgende parameters gebruiken om de toonkwaliteit (bas/hoge tonen) voor elke luidspreker aan te passen. Lage tonen Hoge tonen Niveau (dB) Frequentie (Hz) 1 Selecteer Sound Effects uit het Home-menu, en druk op . 2 Selecteer Equalizer en druk dan op . 3 Selecteer Front, Center, Surround of Front High en druk op . 4 Selecteer Bass of Treble. 5 Pas de versterking aan en druk dan op . Opmerkingen • Deze functie werkt niet als Analog Direct geselecteerd is. • De frequenties voor Bass en Treble zijn vastgelegd. • Afhankelijk van het audioformaat kan de ontvanger signalen met een lagere bemonsteringsfrequentie afspelen dan de oorspronkelijke bemonsteringsfrequentie van de ingangssignalen. De Pure Direct-functie gebruiken 3 Selecteer On of Off en druk dan op . Opmerking Wanneer de Pure Direct-functie is geselecteerd, werken Sound Optimizer, Equalizer, Auto Volume en D.Range Comp. niet. Tip U kunt ook gebruiken maken van de toets PURE DIRECT op de afstandsbediening of ontvanger om de Pure Direct-functie in of uit te schakelen. Pure Direct annuleren De Pure Direct-functie wordt geannuleerd wanneer u de volgende handelingen uitvoert: – U drukt nogmaals op PURE DIRECT. – U wijzigt het geluidsveld. – U wijzigt de instelling scène op de televisie (Scene Select). – U wijzigt de instelling van Sound Optimizer, Equalizer, Auto Volume of D.Range Comp. Geluidsvelden naar de standaardinstellingen herstellen Gebruik hiervoor de toetsen op de ontvanger. ?/1 MUSIC Genieten van geluidseffecten Met de Pure Direct-modus kunt u naar hifi-geluid luisteren. Wanneer Pure Direct is ingeschakeld, dooft het displaypaneel om geluid te onderdrukken dat de geluidskwaliteit beïnvloedt. U kunt de Pure Direct-functie met alle ingangen gebruiken. 1 Selecteer Sound Effects uit het Home-menu, en druk op . 2 Selecteer Pure Direct en druk dan op . 1 Druk op ?/1 om de ontvanger uit te schakelen. 2 Terwijl u MUSIC ingedrukt houdt, drukt u op ?/1. "S.F. CLEAR" wordt op het displaypaneel weergegeven en alle geluidsvelden worden hersteld naar hun standaardinstellingen. 55 NL