Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Tunerfuncties

Tunerfuncties FM-/AM-radio beluisteren U kunt naar FM- en AM-uitzendingen luisteren via de ingebouwde tuner. Voordat u de tuner gebruikt, moet u de FM- en AM-antennes op de ontvanger aansluiten (pagina 29). 1 Selecteer Listen uit het Home-menu, en druk op . 2 Selecteer FM of AM uit het menu, en druk dan op . De FM- of AM-menulijst wordt op het televisiescherm weergegeven. FM/AM-scherm U kunt elk item op het scherm selecteren en bedienen door op V/v/B/b en te drukken. Tip De afstemschaal voor handmatig afstemmen wordt hieronder weergegeven. Land FM AM Europa, Australië 50kHz 9kHz Mexico 50 kHz 10 kHz* * De AM-afstemschaal kan worden gewijzigd (pagina 49). 1 Aanduiding van frequentie (pagina 48) 2 Lijst van voorkeurszenders (pagina 49) Cijfertoetsen D.TUNING SHIFT V/v/b, OPTIONS HOME Automatisch afstemmen op een zender (Auto Tuning) Selecteer Tuning + of Tuning – en druk dan op . Selecteer Tuning + om van lage naar hoge frequenties te zoeken en selecteer Tuning – om van hoge naar lage frequenties te zoeken. De ontvanger stopt met zoeken als een zender wordt ontvangen. Bij slechte stereo-FM-ontvangst 1 Stem op de zender af waarnaar u wilt luisteren met Auto Tuning, Direct Tuning (pagina 49) of selecteer de gewenste voorkeurszender (pagina 49). 2 Druk op OPTIONS. 3 Selecteer FM Mode en druk dan op . 4 Selecteer Mono en druk dan op . 48 NL

Rechtstreeks afstemmen op een zender (Handmatig afstemmen) U kunt de zenderfrequentie handmatig invoeren met de cijfertoetsen. 1 Druk op D.TUNING. 2 Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op de cijfertoetsen om de frequentie in te voeren en druk vervolgens op . Bijvoorbeeld 1: FM 102,50 MHz Selecteer 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Bijvoorbeeld 2: AM 1350 kHz Selecteer 1 b 3 b 5 b 0 Tip Stel de richting van de AM-kaderantenne af voor een optimale ontvangst bij het afstemmen op een AM-zender. Als u niet kunt afstemmen op een zender wordt "– – – .– – MHz" of "– – – – kHz" weergegeven en keert het scherm terug naar de huidige frequentie. Controleer of u de juiste frequentie hebt ingevoerd. Herhaal stap 2 als dit niet het geval is. Als u nog steeds niet op een zender kunt afstemmen, wordt de frequentie mogelijk niet gebruikt in uw regio. 1 Druk op ?/1 om de ontvanger uit te schakelen. 2 Houd TUNING MODE ingedrukt en druk op ?/1 op de ontvanger. De huidige AM-afstemschaal is gewijzigd in 9 kHz (of 10 kHz). Om de schaal te resetten naar 10 kHz (of 9 kHz), dient u de bovenstaande procedure te herhalen. Opmerkingen • Afhankelijk van de instellingen kan het even duren voordat de ontvanger de AM-afstemschaal heeft gewijzigd. • Als u de afstemschaal wijzigt, worden alle voorkeurzenders gewist. FM-/AM-radiozenders instellen (Preselectiegeheugen) U kunt maximaal 30 FM-zenders en 30 AMzenders instellen als uw favoriete zenders. V/v/B/b, OPTIONS Tunerfuncties De AM-afstemschaal wijzigen (Alleen model Mexico) U kunt de AM-afstemschaal met de toetsen op de ontvanger wijzigen in 9 kHz of 10 kHz. ?/1 TUNING MODE 1 Stem met Auto Tuning (pagina 48) of Direct Tuning (pagina 49) af op de zender die u wilt instellen. 2 Selecteer Preset Memory en druk dan op . 3 Selecteer een voorkeurnummer en druk dan op . De zender wordt opgeslagen onder het geselecteerde voorkeursnummer. 4 Herhaal stap 1 tot en met 4 om nog een zender op te slaan. U kunt zenders als volgt opslaan: • AM-band: AM 1 tot AM 30 • FM-band: FM 1 tot FM 30 49 NL