Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

8 Als [Media streaming

8 Als [Media streaming is not turned on] (Mediastreaming is uitgeschakeld) wordt weergegeven in het venster [Media streaming options] (Opties voor mediastreaming), selecteer dan de optie [Turn on media streaming] (Mediastreaming inschakelen). 9 Selecteer [Allow all] (Alles toestaan). Het venster [Allow All Media Devices] (Alle media-apparaten toestaan) wordt geopend. Selecteer [OK] als alle apparaten in het lokaal netwerk zijn ingesteld op [Allowed] (Toegestaan) en sluit het venster. Bij gebruik van Windows Vista/XP Dit onderdeel beschrijft hoe u Windows Media Player 11, geïnstalleerd op Windows Vista/XP*, kunt instellen. Voor meer informatie over de bediening van Windows Media Player 11, zie het helpmenu van Windows Media Player 11. * Windows Media Player 11 is niet door de fabrikant in Windows XP geïnstalleerd. Ga naar de website van Microsoft, download de installer, en installeer vervolgens Windows Media Player 11 op uw computer. 1 Ga naar [Start] – [All Programs] (Alle programma's). 10 Selecteer [Allow all computers and media devices] (Alle computers en media-apparaten toestaan). 11 Selecteer [OK] en sluit het venster. 12 Vernieuw de serverlijst. Als de instellingen zijn uitgevoerd, dient u de serverlijst van de ontvanger te vernieuwen en deze server uit de serverlijst te kiezen. Voor meer informatie betreffende het selecteren van een server, zie "De serverlijst vernieuwen" (pagina 61). 2 Selecteer [Windows Media Player]. Windows Media Player 11 start. 3 Selecteer in het menu [Library] (Mediabibliotheek) de optie [Media Sharing…] (Media delen...). Ga naar stap 9 als u Windows XP gebruikt. 4 Selecteer [Networking…] (Netwerk...) als wordt weergegeven. Het venster [Network and Sharing Center] (Netwerkcentrum) wordt weergegeven. 60 NL

5 Selecteer [Customize] (Aanpassen). Er wordt een lijst met aangesloten apparaten weergegeven. Het venster [Set Network Location] (Netwerklocatie instellen) wordt weergegeven. 6 Selecteer [Private] (Privé) en klik op [Next] (Volgende). 10 Selecteer de optie [Settings…] (Instellingen…) die naast [Share my media to:] (Mijn media delen met:) staat. 11 Selecteer de optie [Allow new devices and computers automatically] (Nieuwe apparaten en computers automatisch toestaan) en klik op [OK]. 7 Bevestig dat [Location type] (Type locatie) is gewijzigd in [Private] (Privé), en selecteer [Close] (Sluiten). 8 Bevestig dat [(Private network)] (Particulier netwerk) wordt weergegeven in het venster [Network and Sharing Center] (Netwerkcentrum) en sluit het venster. 9 Als de optie [Share my media] (Mijn mediabestanden delen) in het venster [Media Sharing] (Media delen), dat in stap 3 wordt weergegeven, niet geselecteerd is, selecteer dan [Share my media] (Mijn mediabestanden delen) en klik op [OK]. Opmerking Deselecteer dit onderdeel nadat u bevestigd heeft dat de ontvanger verbinding met de server mag maken en de audiocontent die op de server is opgeslagen kan afspelen. 12 Vernieuw de serverlijst. Als de instellingen zijn uitgevoerd, dient u de serverlijst van de ontvanger te vernieuwen en deze server uit de serverlijst te kiezen. Voor meer informatie betreffende het selecteren van een server zie "De serverlijst vernieuwen" (pagina 61). De serverlijst vernieuwen Als u een nieuwe server aan het thuisnetwerk toevoegt of als de gewenste server niet in de lijst staat, vernieuw dan de serverlijst. 1 Druk op OPTIONS als de serverlijst wordt weergegeven. 2 Selecteer Refresh en druk dan op . De vernieuwde serverlijst wordt weergegeven. Tip De ontvanger slaat de laatste vijf aangesloten servers in het geheugen op en deze servers worden bovenaan de serverlijst weergegeven. Er kunnen maximaal 20 servers in een serverlijst worden weergegeven. Netwerkfuncties gebruiken 61 NL