Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

6 Druk herhaaldelijk op

6 Druk herhaaldelijk op V/v om Auto te selecteren en druk dan op . De IP-instellingen worden weergegeven op het televisiescherm. Als u een vast IP-adres gebruikt Selecteer Custom en druk dan op . Het ingestelde IP-adres wordt weergegeven op het televisiescherm. Druk op . Druk op V/v om de waarde voor IP Address te selecteren. Druk op b om de waarde voor de volgende positie op te geven. Druk op om de cursor te verlaten. Voer vervolgens de waarden in voor Subnet Mask en Default Gateway. Druk op b voor de pagina DNS Settings. Voer daarna de waardes in voor Primary DNS en Secondary DNS. 7 Druk op b. "Connecting to the Internet" wordt weergegeven op het televisiescherm. Nadat dat netwerkinstellingen zijn ingesteld wordt "Network setup is completed" weergegeven. Om terug te keren naar het menu Network Settings, druk op . (Afhankelijk van de netwerkomgeving, kan het enige tijd duren voordat de netwerkinstellingen zijn ingesteld.) 8 Stel de serverinstellingen in. Om naar de audiocontent te luisteren die op de server is opgeslagen, moet u uw server instellen (pagina 56). Tip Zie "Information" (pagina 92), als u de netwerkinstellingen wilt controleren. Een draadloze LAN-verbinding gebruiken U kunt verschillende verbindingsmogelijkheden gebruiken om een draadloos netwerk in te stellen: naar een toegangspunt zoeken, verbinden via WPS (ofwel met de drukknopmethode, ofwel met een PIN-code), of handmatig instellen. Opmerkingen • Zorg ervoor dat u de functie voor draadloos LAN niet gebruikt op plekken waar medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker) wordt gebruikt, of waar het gebruik van draadloze communicatie is verboden. • Voordat u verbinding maakt met uw thuisnetwerk, dient u een router/toegangspunt voor draadloos LAN voor te bereiden. Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat. • Afhankelijk van de omgeving van uw thuisnetwerk, kan de router of het toegangspunt voor draadloos LAN zo ingesteld zijn dat er geen verbinding kan worden gemaakt middels WPS, zelfs als de router of het toegangspunt wel compatibel is. Voor details over het al dan niet compatibel zijn van uw router of toegangspunt voor draadloos LAN, en over het instellen van een WPS-verbinding, zie de handleiding van uw router of toegangspunt voor draadloos LAN. • U kunt tegen problemen aanlopen bij het instellen, wanneer de ontvanger en de router of het toegangspunt voor draadloos LAN ter ver van elkaar verwijderd zijn. Mocht dit voorkomen, plaats de apparaten dan dichter bij elkaar. Naar een toegangspunt zoeken en een draadloos netwerk instellen (methode scannen naar toegangspunten) U kunt een draadloos netwerk instellen door naar een toegangspunt te zoeken. Om met deze verbindingsmethode het netwerk in te stellen, dient u de volgende informatie in te voeren of te selecteren. Controleer vooraf de volgende informatie, en schrijf het op in de daarvoor bedoelde ruimte hieronder. 36 NL

De netwerknaam (SSID * ) die uw netwerk identificeert ** . (Dit heeft u nodig bij stap 7.) : Indien uw draadloze netwerk is beveiligd met encryptie, de beveiligingssleutel (WEP-sleutel, WPA/WPA2-sleutel) van uw netwerk ** . (Dit heeft u nodig bij stap 8.) : * De SSID (Service Set Identifier) is een naam die een bepaald toegangspunt identificeert. ** Deze informatie zou u moeten kunnen terugvinden op een label op uw router/ toegangspunt voor draadloos LAN, in de handleiding, bij de personen die uw draadloos netwerk hebben ingesteld, of in de informatie die uw internetprovider u verschaft. 1 Selecteer Wireless Setup bij stap 5 in "Een bekabelde LAN-verbinding gebruiken" (pagina 35). Als "Change Settings?" op het televisiescherm verschijnt, selecteert u OK, en drukt u vervolgens op . 2 Druk herhaaldelijk op V/v om Access Point Scan te selecteren en druk dan op . De ontvanger begint te zoeken naar toegangspunten, en toont een lijst met maximaal 30 beschikbare netwerknamen (SSID). 3 Druk herhaaldelijk op V/v om de naam (SSID) van het netwerk dat u wilt gebruiken te selecteren, en druk dan op . Het scherm voor de beveiligingsinstellingen wordt weergegeven op het televisiescherm. 4 Voer de beveiligingssleutel (WEP-sleutel, WPA/WPA2-sleutel) in, en druk vervolgens op . Standaard wordt de beveiligingssleutel getoond als "*****". Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de beveiligingssleutel te versleutelen of te tonen. "IP Settings" wordt weergegeven op het televisiescherm. 5 Druk herhaaldelijk op V/v om Auto te selecteren en druk dan op . Als u een vast IP-adres gebruikt Selecteer Custom en druk dan op . Het ingestelde IP-adres wordt weergegeven op het televisiescherm. Druk op . Druk op V/v om de waarde voor IP Address te selecteren. Druk op b om de waarde voor de volgende positie op te geven. Druk op om de cursor te verlaten. Voer vervolgens de waardes in voor Subnet Mask en Default Gateway. Druk op b voor de pagina DNS Settings. Voer daarna de waardes in voor Primary DNS en Secondary DNS. 6 Druk op b. "Connecting to the Internet" wordt weergegeven op het televisiescherm. Nadat de netwerkinstellingen zijn ingesteld wordt "Network setup is completed" weergegeven, en licht op het displaypaneel op. Om terug te keren naar het menu Network Settings, druk op . (Afhankelijk van de netwerkomgeving, kan het enige tijd duren voordat de netwerkinstellingen zijn ingesteld.) 7 Stel de serverinstellingen in. Om naar de audiocontent te luisteren die op de server is opgeslagen, moet u uw server instellen (pagina 56). Opmerking Als uw netwerk niet met encryptie (met een beveiligingssleutel) is beveiligd, verschijnt het venster voor beveiligingsinstellingen niet bij stap 8. Tip Zie "Information" (pagina 92), als u de netwerkinstellingen wilt controleren. De ontvanger voorbereiden 37 NL