Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Auteursrechten Deze

Auteursrechten Deze ontvanger is uitgerust met Dolby* Digital en Pro Logic Surround en het DTS** Digital Surround-systeem. * Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX, en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. ** Geproduceerd onder licentie onder VS patent(en): 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 en andere uitgegeven en lopende patenten in de VS en elders in de wereld. DTS-HD, het symbool, en DTS-HD en het symbool tezamen zijn geregistreerde handelsmerken en DTS-HD Master Audio is een handelsmerk van DTS, Inc. Het product omvat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze ontvanger is uitgerust met High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-technologie. De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de VS en andere landen. AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaren. In deze gebruiksaanwijzing, zijn en ®-aanduidingen niet gespecificeerd. "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op, respectievelijk, een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden. DLNA, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken, servicemerken of kwaliteitsmerken van de Digital Living Network Alliance. "Sony Entertainment Network"-logo en "Sony Entertainment Network" zijn handelsmerken van Sony Corporation. Wake-on-LAN is een handelsmerk van International Business Machines Corporation in de VS. Windows en het Windows-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van de Microsoft Corporation. Gebruik of distributie van een dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Microsoft. MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en patenten gelicenseerd door Fraunhofer IIS en Thomson. "x.v.Color (x.v.Colour)" en "x.v.Color (x.v.Colour)"-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation. "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation. "PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk van Sony Computer Entertainment Inc. "WALKMAN" is een geregistreerd handelsmerk van Sony Corporation. MICROVAULT is een handelsmerk van Sony Corporation. VAIO en VAIO Media zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation. PARTY STREAMING en het PARTY STREAMING-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation. Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een kwaliteitsmerk van de Wi-Fi Alliance. 4 NL

InstaPrevue is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Silicon Image, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. FLAC-decoder Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson Verdere verspreiding en gebruik als bronbestand of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: – Bij verdere verspreiding van de broncode moeten de bovenstaande melding over auteursrechten, de lijst met voorwaarden, en de volgende disclaimer behouden blijven. – Bij verdere verspreiding in binaire vorm dienen de bovenstaande melding over auteursrechten, de lijst met voorwaarden, en de volgende disclaimer te zijn opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die worden meegeleverd bij de verdere verdeling. – Noch de naam van Xiph.org Foundation, noch de namen van haar medewerkers en donateurs mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid aan te prijzen of te promoten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEID, GEGEVENS, OF WINST; OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING) WAT DE OORZAAK OOK MOGE ZIJN EN VOLGENS ELKE GELDENDE DEFINITIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, DOOR RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF DOOR ONRECHTMATIG HANDELEN (WAARONDER NALATIGHEID, OF ANDERS) OP WAT VOOR MANIER DAN OOK VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WORDT BENOEMD. DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN SAMENWERKENDE PARTIJEN GELEVERD "IN DE FEITELIJKE STAAT" EN ER WORDT AFSTAND GEDAAN VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN DE STICHTING OF SAMENWERKENDE PARTIJEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, OF BIJZONDERE SCHADE, LETSEL, OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERKRIJGEN 5 NL