Views
1 week ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

U kunt de functie System

U kunt de functie System Audio Control van het systeem ook als volgt gebruiken. • Als u de ontvanger inschakelt terwijl de televisie is ingeschakeld, wordt de functie System Audio Control van het systeem automatisch ingeschakeld en wordt het televisiegeluid weergegeven via de luidsprekers die op de ontvanger zijn aangesloten. Als u de ontvanger echter uitschakelt, wordt het geluid weer weergegeven via de televisieluidsprekers. • Wanneer het geluid van de televisie wordt uitgevoerd via de luidsprekers aangesloten op de ontvanger, kunt u het volume aanpassen of tijdelijk uitschakelen met de afstandsbediening van de televisie. Opmerkingen • Als de System Audio Control van het systeem niet werkt overeenkomstig de instelling van uw televisie, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van de televisie. • Als Control for HDMI ingesteld is op On, zullen de HDMI Audio Out-instellingen in het HDMI Settings-menu automatisch worden ingesteld, afhankelijk van de instellingen van de System Audio Control van het systeem (pagina 90). • Als de televisie wordt ingeschakeld voordat u de ontvanger inschakelt, wordt het televisiegeluid tijdelijk niet weergegeven. Druk op TV ?/1. De televisie, de ontvanger en de aangesloten apparatuur worden uitgeschakeld. Opmerkingen • Schakel de functie Stroomtoevoer blokkeren van de televisie in, voordat u de functie Systeem uitschakelen gebruikt. Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van de televisie. • Afhankelijk van de status van de aangesloten apparatuur, kan het zijn dat de aangesloten apparatuur niet wordt uitgeschakeld. Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur. Scène selecteren De optimale beeldkwaliteit en geluidsveld worden automatisch geselecteerd al naargelang de geselecteerde scène op uw televisie. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de televisie. Opmerking Het kan zijn dat het geluidsveld afhankelijk van de televisie niet overschakelt. Referentietabel Systeem uitschakelen Als u de televisie uitschakelt met de aan/uit-knop op de afstandsbediening van de televisie, worden de ontvanger en de aangesloten apparatuur automatisch uitgeschakeld. U kunt ook de afstandsbediening van de ontvanger gebruiken om de televisie uit te schakelen. TV ?/1 Instelling scène op de televisie Cinema Sport Muziek Animatie Foto Spellen Graphics Geluidsveld HD-D.C.S. Sports Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto 78 NL

Home Theatre Control Als een Home Theatre Control-compatibele televisie wordt aangesloten op de ontvanger, verschijnt er een pictogram voor op internet gebaseerde toepassingen op de aangesloten televisie. Met de afstandsbediening van uw televisie kunt u de gebruikte ingang van de ontvanger veranderen of geluidsvelden kiezen. U kunt ook het niveau van de middenluidspreker of de subwoofer aanpassen, of de instellingen van Sound Optimizer (pagina 54), Dual Mono (pagina 89), of A/V Sync (pagina 89) aanpassen. Opmerking Om gebruik te kunnen maken van de functie Home Theatre Control, dient uw televisie te beschikken over een breedband-internetverbinding. Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van uw televisie. Eenvoudige afstandsbediening U kunt de afstandsbediening van de tv gebruiken om het menu van de ontvanger te bedienen. Selecteer de ontvanger (AV AMP) die door de tv wordt herkend. Opmerkingen • De ontvanger wordt door de tv als "Tuner (AV AMP)" herkend. • Uw tv moet compatibel zijn met koppelingsmenu. • Afhankelijk van het type van televisie, kunnen sommige handelingen niet beschikbaar zijn. Overige functies Schakelen tussen digitale en analogie audio (INPUT MODE) Als u apparatuur op zowel digitale als analoge audioaansluitingen van de ontvanger aansluit, kunt u de audioingangsmodus aan een van beide toewijzen of telkens overschakelen van de ene naar de andere ingang, afhankelijk van het type materiaal dat u wilt bekijken. 1 Selecteer Settings uit het Home-menu en druk dan op . De Settings-menulijst wordt weergegeven op het televisiescherm. 2 Selecteer Input Settings en druk dan op . 3 Selecteer Input Mode en druk dan op . De geselecteerde audio-ingangsmodus wordt op het televisiescherm weergegeven. • Auto: geeft prioriteit aan digitale audiosignalen. Als er meer dan een digitale aansluiting is, dan krijgen HDMI-audiosignalen prioriteit. Als er geen digitale audiosignalen zijn, worden de analoge audiosignalen geselecteerd. Als de televisie-ingang is geselecteerd, wordt er prioriteit gegeven aan de signalen van het Audio-retourkanaal (ARC). Als uw televisie niet compatibel is met de functie ARC, worden de digitaal optische audiosignalen geselecteerd. Als de Control for HDMI-functies van zowel de ontvanger als de televisie niet zijn ingeschakeld, werkt ARC niet. Overige functies 79 NL