Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Compressie van het

Compressie van het dynamische bereik is alleen mogelijk met Dolby Digital-bronnen. • On: het dynamische bereik wordt gecomprimeerd zoals bedoeld door de opnametechnicus. • Auto: het dynamische bereik wordt automatisch gecomprimeerd. • Off: het dynamische bereik wordt niet gecomprimeerd. HDMI Settings-menu Met dit menu kunt u instellingen aanpassen voor apparatuur die aangesloten is op de HDMI-aansluiting. x Control for HDMI Hiermee kunt u de functie Control for HDMI in- of uitschakelen. Voor meer informatie zie "Voorbereiden voor "BRAVIA" Sync" (pagina 76). •On •Off Opmerkingen • Als u Control for HDMI instelt op On, wordt Audio Out automatisch gewijzigd. • Wanneer de ontvanger in de stand-bystand staat, licht het ?/1-lampje (aan/stand-by) op het voorpaneel oranje op als Control for HDMI op On is ingesteld. x Pass Through Hiermee kunt u de HDMI-signalen uitsturen naar de televisie, zelfs als de ontvanger in de stand-bystand staat. • On*: als de ontvanger in de stand-bystand staat, stuurt de ontvanger continu HDMIsignalen uit via de HDMI TV OUTaansluiting van de ontvanger. • Auto: als de televisie wordt ingeschakeld terwijl de ontvanger in de stand-bystand staat, stuurt de ontvanger HDMI-signalen uit via de HDMI TV OUT-aansluiting van de ontvanger. Sony raadt deze instelling aan als u een "BRAVIA" Sync compatibele Sony-televisie gebruikt. Deze instelling bespaart energie in de stand-bystand ten opzichte van de On-instelling. • Off: de ontvanger stuurt geen HDMI-signalen uit in de stand-bystand. Schakel de ontvanger in om te kunnen genieten van de aangesloten apparatuurbron op de televisie. Deze instelling bespaart energie in de stand-bystand ten opzichte van de On-instelling. * Alleen modellen Australië en Mexico. Opmerking Als Auto is geselecteerd duurt het wat langer voordat het beeld en het geluid worden doorgestuurd naar de televisie, dan wanneer On is geselecteerd. x HDMI Audio Out Hiermee kunt u de HDMI-audiouitgangssignalen van de afspeelapparatuur instellen, die via een HDMI-aansluiting op de ontvanger is aangesloten. • AMP: de HDMI-audiosignalen van de afspeelapparatuur worden alleen weergegeven door de luidsprekers die op de ontvanger zijn aangesloten. Meerkanaals geluid kan worden afgespeeld zoals het is. Opmerking Audiosignalen worden niet door de televisieluidsprekers uitgestuurd als HDMI Audio Out is ingesteld op AMP. • TV+AMP: het geluid komt uit de televisieluidspreker en de luidsprekers die op de ontvanger zijn aangesloten. Opmerkingen • De geluidskwaliteit van de afspeelapparatuur is afhankelijk van de geluidskwaliteit van de televisie, zoals het aantal kanalen en de sampling-frequentie, enz. Als de televisie is uitgerust met stereoluidsprekers is het geluid dat uit de ontvanger komt ook stereo, net zoals het geluid van de televisie, zelfs als u een meerkanaals bron afspeelt. • Als u de ontvanger aansluit op videoapparatuur (projector, enz.), kan het zijn dat er geen geluid uit de ontvanger komt. Selecteer "AMP" als dit het geval is. 90 NL

x Subwoofer Level Hiermee kunt u het niveau van de subwoofer instellen op 0 dB of + 10 dB, als PCM-signalen binnenkomen via een HDMI-aansluiting. U kunt het niveau voor iedere ingang waaraan een HDMI-ingang is toegewezen afzonderlijk instellen. • Auto: stelt afhankelijk van de audiostreaming het niveau automatisch in op 0 dB of +10 dB. • +10 dB •0 dB x Fast View Hiermee kunt u de werking van Fast View instellen. Deze snelle HDMI-schakelfunctie ondersteunt alle HDMI-ingangen. • Auto: u kunt een HDMI-ingang sneller selecteren dan bij de normale selectie. • Off: de functies Fast View en Preview for HDMI zijn niet beschikbaar. Input Settings menu Hiermee kunt u de instellingen voor de verbindingen van de ontvanger en andere apparaten aanpassen. x Input Mode Hiermee kunt u de ingangsmodus toewijzen als u apparatuur aansluit op de digitale en analoge audio-ingangsaansluitingen. Voor meer informatie zie "Schakelen tussen digitale en analogie audio (INPUT MODE)" (pagina 79). x Input Edit Hiermee kunt u de volgende items voor elke ingang instellen. • Watch (kijken): geeft een ingang voor het menu Watch (kijken) weer. • Listen (luisteren): geeft een ingang voor het menu Listen (luisteren) weer. • Watch+Listen: geeft een ingang weer voor de menu's Watch (kijken) en Listen (luisteren). x Audio Input Assign Hiermee kunt u de audioingangsaansluiting(en) instellen die aan elke ingang is (zijn) toegewezen. Voor meer informatie zie "Andere aansluitingen voor audio-ingang gebruiken (Audio Input Assign)" (pagina 80). x Name In Hiermee kunt u de naam instellen die op het menu Watch (kijken)/Listen (luisteren) wordt weergegeven. U kunt een naam van maximaal 8 tekens geven aan ingangen en deze weergeven. U kunt beter de apparatuur herkennen als de naam op de display wordt weergegeven i.p.v. de aansluitingen. 1 Selecteer Name In en druk dan op . 2 Selecteer de ingang die u een naam wilt geven en druk dan op . 3 Druk herhaaldelijk op V/v om een teken te selecteren en druk dan op b. U kunt de invoerpositie naar achter of voren verplaatsen door op B/b. 4 Herhaal stap 3 om één voor één een teken in te voeren en druk dan op . De naam die u hebt opgegeven, wordt vastgelegd. Network Settings-menu U kunt de instellingen voor het netwerk aanpassen. Het menu Network Settings is alleen beschikbaar als de functie thuisnetwerk of SEN is geselecteerd. x Internet Settings Hiermee kunt u de netwerkinstellingen instellen. Voor meer informatie zie "De netwerkinstelling op de ontvanger configureren" (pagina 35). •Wired Setup • Wireless Setup Instellingen aanpassen 91 NL