Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Afstemmen op

Afstemmen op voorkeurszenders 1 Selecteer FM of AM uit het menu, en druk dan op . 2 Selecteer Select Preset en druk dan op . 3 Selecteer de gewenste voorkeurszender en druk dan op . De voorkeursnummers zijn beschikbaar van 1 tot en met 30. Voorkeurszenders benoemen (Name Input) 1 Selecteer FM of AM uit het menu, en druk dan op . 2 Selecteer Select Preset en druk dan op . 3 Selecteer het voorkeursnummer dat u een naam wenst te geven, druk op , en vervolgens op OPTIONS. 4 Selecteer Name Input en druk dan op . 5 Druk herhaaldelijk op V/v om een teken te selecteren en druk dan op b. U kunt de invoerpositie naar achter of voren verplaatsen door op B/b te drukken. U kunt voor een naam tot 8 tekens invoeren. 6 Herhaal stap 5 om één voor één een teken in te voeren en druk dan op . De naam die u hebt opgegeven, wordt vastgelegd. Opmerking Sommige letters die op het televisiescherm kunnen worden weergegeven, kunnen niet op het displaypaneel worden weergegeven. RDS-uitzendingen ontvangen (Alleen modellen Europa en Australië) Op deze ontvanger kunt u ook gebruikmaken van RDS (Radiodatasysteem), waarmee radiozenders aanvullende informatie kunnen verzenden met het gewone programmasignaal. Deze ontvanger beschikt over handige RDS-functies, zoals het weergeven van de naam van programmadiensten. RDS is alleen beschikbaar voor FM-zenders.* * Niet alle FM-zenders bieden de RDS-service, en ze bieden ook niet allemaal hetzelfde type diensten. Als u niet vertrouwd bent met de RDS-services in uw land, neemt u contact op met uw lokale radiozenders voor meer informatie. Hiermee kunt u een station op de FM-band selecteren. Als u afstemt op een zender die RDS-diensten biedt, wordt de naam van de programmadienst* op het televisiescherm en het displaypaneel weergegeven. * Als er geen RDS-uitzending wordt ontvangen, wordt er geen naam van de programmadienst weergegeven. Opmerkingen • RDS functioneert wellicht niet goed als het ontvangstsignaal zwak is of als de zender waarop u hebt afgestemd geen RDS-gegevens uitzendt. • Sommige letters die op het televisiescherm kunnen worden weergegeven, kunnen niet op het displaypaneel worden weergegeven. Tip Als een naam van een programmadienst wordt weergegeven, kunt u de frequentie controleren door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken (pagina 98). 50 NL

Genieten van geluidseffecten Het geluidsveld selecteren x Multi Stereo (MULTI ST.) Stuurt links/rechts 2-kanaals signalen van alle luidsprekers uit. Afhankelijk van de luidsprekerinstellingen kunnen echter bepaalde luidsprekers geen geluid produceren. 1 Selecteer Sound Effects uit het Home-menu, en druk op . 2 Selecteer Sound Field en druk dan op . 3 Selecteer het gewenste geluidsveld. Tip U kunt het gewenste geluidsveld selecteren door op de afstandsbediening herhaaldelijk op SOUND FIELD +/– te drukken. U kunt ook A.F.D./2CH, Movie of Music op de ontvanger gebruiken. Auto Format Direct (A.F.D.)/ 2-kanaals geluidsmodus Auto Format Direct (A.F.D.)-modus: Deze modus biedt u de mogelijkheid om naar hifi-geluid te luisteren en de decodeermodus te selecteren om naar 2-kanaals stereogeluid te luisteren als ware het een meerkanaals geluid. 2-kanaals geluidsmodus: U kunt het uitgevoerde geluid ook omschakelen naar 2-kanaals geluid, ongeacht de opnameformaten van de software die u gebruikt, de aangesloten afspeelapparatuur of de instellingen van de geluidsvelden op de ontvanger. x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO) Legt het geluid vast zoals het werd opgenomen/gecodeerd zonder surroundeffecten toe te voegen. Bij de modellen VS en Canada, deze ontvanger produceert een laag frequentiesignaal voor de uitvoer naar de subwoofer als er geen LFE-signalen aanwezig zijn. x 2ch Stereo (2CH ST.) De ontvanger stuurt alleen geluid uit via de linker/rechter voorluidsprekers. Uit de subwoofer komt geen geluid. Standaard 2-kanaals stereobronnen omzeilen volledig de geluidsveldverwerking en meerkanaals surroundformaten worden gedownmixt naar 2-kanaals. x Analog Direct (A. DIRECT) U kunt de audio van de geselecteerde ingang omschakelen naar de analoge 2-kanaals ingang. Deze functie biedt u de mogelijkheid om te genieten van analoge bronnen van hoge kwaliteit. Als u deze functie gebruikt, kunt u alleen het volume en het niveau van de voorluidspreker aanpassen. Opmerking U kunt Analog Direct niet selecteren terwijl u de functie BD, DVD, GAME, USB, Home Network, SEN en AirPlay gebruikt. Filmmodus U kunt genieten van surround sound door een van de vooraf geprogrammeerde geluidsvelden op de ontvanger te selecteren. Deze geluidsvelden brengen het spannende en krachtige geluid van bioscoopzalen bij uthuis. x HD-D.C.S. HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) is Sony's nieuwe innovatieve technologie voor thuisbioscopen die gebruik maakt van de meest recente technologie voor het verwerken van akoestische en digitale signalen. Deze technologie is gebaseerd op precieze meetgegevens van een studiomaster. Genieten van geluidseffecten 51 NL