Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

De opstelling van de

De opstelling van de actieve subwoofer bevestigen • Wanneer een subwoofer is aangesloten, schakelt u van tevoren de subwoofer in en zet u het volume hoger voordat u de subwoofer activeert. Zet het LEVEL net voor de middenpositie. • Als u een subwoofer aansluit met een crossoverfrequentiefunctie, moet u de maximale waarde instellen. • Als u een subwoofer met een automatische stand-byfunctie aansluit, moet u deze functie uitschakelen. Opmerking Afhankelijk van de karakteristieken van de subwoofer die u gebruikt, kan de ingestelde afstandswaarde verschillend zijn van de huidige positie. 4 Druk herhaaldelijk op V/v om SB Assign te selecteren en druk dan op . 5 Selecteer de gewenste instelling voor de luidspreker en druk dan op . • Speaker B: selecteer Speaker B als u een extra voorluidsprekersysteem aansluit op de SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B- aansluitingen. • Bi-Amp: selecteer Bi-Amp als u voorluidsprekers aansluit op de SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B-aansluitingen. • Off: selecteer Off als u surroundachter- of hoge voorluidsprekers aansluit op de SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B- aansluitingen. De voorluidspreker selecteren U kunt de voorluidsprekers selecteren die u wilt gebruiken. Gebruik hiervoor de toetsen op de ontvanger. SPEAKERS De luidsprekers instellen De surround-achterluidsprekers instellen U kunt de luidspreker(s), aangesloten op de SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B-aansluitingen, omschakelen al naargelang het gewenste gebruik. Opmerking Deze instelling is alleen beschikbaar als het Speaker Pattern is ingesteld op een instelling zonder surround-achter- en hoge voorluidsprekers. 1 Druk op HOME. Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm. 2 Druk herhaaldelijk op V/v om Settings te selecteren en druk dan op . 3 Druk herhaaldelijk op V/v om Speaker Settings te selecteren en druk dan op . Druk herhaaldelijk op SPEAKERS om het voorluidsprekersysteem te selecteren dat u wilt gebruiken. U kunt de geselecteerde luidsprekeraansluitingen bevestigen door de aanduiding op het displaypaneel te controleren. Aanduidingen SP A SP B* Geselecteerde luidsprekers De luidspreker aangesloten op SPEAKERS FRONT A- aansluitingen. De luidspreker aangesloten op SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B-aansluitingen. 34 NL

Aanduidingen SP A+B* Geselecteerde luidsprekers De luidspreker aangesloten op SPEAKERS FRONT A- en SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B-aansluitingen (parallelle aansluiting). "SPK OFF" wordt op het displaypaneel weergegeven. Er worden geen audiosignalen uitgestuurd van de luidsprekeraansluitingen. * Stel in het Speaker Settings-menu SB Assign in op Speaker B, als u SP B of SP A+B wilt selecteren (pagina 86). Opmerking Deze instelling is niet beschikbaar als er een koptelefoon is aangesloten. Automatische kalibratie annuleren De automatische kalibratiefunctie wordt geannuleerd als u tijdens het meetproces de volgende handelingen uitvoert: –U drukt op ?/1. – U drukt op de afstandsbediening op de ingangstoetsen of draai de INPUT SELECTOR op de ontvanger. –U drukt op . – U drukt op de ontvanger op SPEAKERS. – U wijzigt het volumeniveau. – U sluit de koptelefoon aan. De ontvanger handmatig instellen Zie "Instellingen aanpassen" (pagina 82). De netwerkinstelling op de ontvanger configureren De netwerkinstellingen voor de ontvanger moeten correct zijn ingesteld om gebruik te kunnen maken van functies voor het thuisnetwerk, SEN, AirPlay, en PARTY STREAMING. Een bekabelde LAN-verbinding gebruiken DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Druk op HOME. Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm. 2 Druk herhaaldelijk op V/v om Settings te selecteren en druk dan op . 3 Druk herhaaldelijk op V/v om Network Settings te selecteren en druk dan op . 4 Druk herhaaldelijk op V/v om Internet Settings te selecteren en druk dan op . 5 Druk herhaaldelijk op V/v om Wired Setup te selecteren en druk dan op . Als "Change Settings?" op het televisiescherm verschijnt, selecteert u OK, en drukt u vervolgens op . De ontvanger voorbereiden 35 NL